Till innehåll på sidan

Teknik och medicin förenas i nytt center

Potatis i genomskärning som visar cellulosa och stärkelse med hjälp av optoracing.
Potatis i genomskärning som visar cellulosa och stärkelse med hjälp av optoracing. Foto: Ferdinand Choong
Publicerad 2020-10-02

Hallå där, Agneta Richter Dahlfors, föreståndare för ett nytt interdisciplinärt forskningscenter med fokus på samhällsnytta, som invigs den 30 september. Vad är AIMES?

– AIMES Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences är en gemensam offensiv satsning av KI och KTH på en akademisk miljö för tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samhällsnytta. Vid AIMES skapar vi de långsiktiga förutsättningar som krävs, både vetenskapligt och finansiellt, för att säkra framväxten av yngre så kallade intrinsically interdisciplinary forskare och studenter, vars kompetenser krävs för att framgångsrikt ta sig an samhällsutmaningarna.

Vilken typ av forskning ska bedrivas här?

– Karaktäristiskt för AIMES forskare är att de arbetar interdisciplinärt, de vågar korsa gränser mellan ämnesområden och fakulteter, och de driver sina projekt mot innovation och samhällsnytta. Förutom att skapa ny grundläggande kunskap som förmedlas genom vetenskapliga publikationer verkar AIMES forskare för att kunskapen ska komma till konkret nytta i samhället. Detta kan ske genom många olika modeller, till exempel genom samverkan med industri, sjukvård, eller andra aktörer, liksom genom att medverka till bildandet av start-up bolag.

Kan du ge några konkreta exempel på forskning som ingår i centrets verksamhet?

– Det forskas bland annat på organmodeller, så kallade organ-on-chip, som genom att de efterliknar humana organ kommer att underlätta vid framtagning av nya läkemedel. Många projekt utgår från att förhindra bakterieinfektioner, antingen genom att öka förståelsen för vad som händer på molekylär nivå när bakterierna infekterar kroppen, eller genom att man skapar ytmaterial som hindrar bakterier från att växa. Likaså skapas sensorer för bakteriediagnostik och cancerdiagnostik. En viktig koppling är den till förnyelsebara biomaterial. Allt levande på vår planet består ju av samma fyra byggstenar, oavsett om det gäller bakterier, kroppens celler eller träd. Detta skapar fantastisk synergi mellan AIMES interdisciplinära forskare, och det leder projekten i oanade riktningar.  

Läs hela Jill Klackenbergs intervju med Agneta Richter Dahlfors.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2020-10-02