Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Det första välfungerande hemmatestet för urinvägsinfektioner

Bild på provsticka
Att behandla människor som inte har urinvägsinfektion kan göra dem sjukare, men framför allt så bidrar det till en ökad antibiotikaresistens i samhället. Foto: Emre Iseri

NYHET

Publicerad 2020-12-21

Nu har forskare vid KTH tagit fram och utvärderat en teststicka som med tillräcklig hög känslighet kan upptäcka bakterier i urin. Två av poängerna med stickan är att användaren själv ska kunna använda den hemma och att testet faktiskt fungerar. Arbetet har precis publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

Urinvägsinfektioner är en av de mest vanliga bakteriella åkommor som drabbar människan. Över 50 procent av alla kvinnor råkar ut för infektionen minst en gång i livet.

De tester som idag kan köpas för hemmabruk är dock inte är tillräckligt bra. De visar ofta ett negativt svar trots pågående infektion. Det är här forskarnas version kommer in i bilden då den presterar bättre.

Bild på KTH-forskaren Wouter van der Wijngaart.
Wouter van der Wijngaart, professor i mikro- och nanosystem vid KTH.

– Vi har visat att detektionen av Escherichia coli-bakterier, den som vanligtvis orsakar urinvägsinfektioner, är i klass med kliniska tester på sjukhus. Det vill säga ligger runt 89 procent känslighet i jämförelse, säger Wouter van der Wijngaart, professor i mikro- och nanosystem vid KTH.

Patienten mäter själv

Med 89 procent menar forskarna att 25 av 28 teststickor klarade att känna av om urinen innehöll fler än 100 000 bakterier mer milliliter, hade en potentiell koncentration (mellan 1 000 och 100 000 bakterier per milliliter) eller inte påvisade infektion (färre än 1 000 bakterier per milliliter).

– Det finns tester som är tillräckligt bra, till exempel sådana som återfinns på vårdcentraler eller sjukhus, men de kräver utbildad personal. Det tar också en till flera dagar innan testsvar kan fås. Som ett resultat av detta behandlas ofta patienten med antibiotika oavsett om detta behövs eller inte, säger Emre Iseri, forskarstuderande vid avdelningen för Mikro- och nanosystem vid KTH. 

Färgprickar ska räknas

Att behandla människor som inte har urinvägsinfektion kan göra dem sjukare, men framför allt så bidrar det till en ökad antibiotikaresistens i samhället.

I forskningsarbetet och -studien presenterar forskarna en digital biosensor som klarar av att upptäcka bakterierna direkt i urinen med ett minimalt antal steg. Doppa, vänta ett antal timmar och räkna sedan färgprickarna, själv eller med en mobilkamera.  

Förutom redan nämnda fördelar med testet framhåller forskarna att tekniken lätt borde kunna vidareutvecklas till att detektera vilken typ och dos av antibiotika som bör användas. 

Bakom arbetsinsatsen står förutom Emre Iseri och Wouter van der Wijngaart även forskarna Herman Goossens, Pieter Moons och Michael Biggel vid Antwerpen-universitetet i Belgien.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Wouter van der Wijngaart på 08 - 790 66 13 eller wouter@kth.se.

Publikation

"Digital dipstick: miniaturized bacteria detection and digital quantification for the point-of-care", Lab on a Chip, doi.org/10.1039/D0LC00793E