Till innehåll på sidan

Forskare på G

Publicerad 2019-09-05

Vem har fått vilka anslag? Vilka rön och resultat uppmärksammas i omvärlden? Under vinjetten Forskare på G ger vi de senaste nyheterna om KTH-forskares framgångar.

Prestigefulla anslag till unga forskare

Två unga forskare vid KTH, Maria Cuartero och Outi Tammisola , har tilldelats det prestigefyllda anslaget Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, ERC. Maria Cuartero som forskar inom tillämpad fysikalisk kemi har fått 17 miljoner kronor för ett projekt om att undersöka och utveckla jonavkänning. Syftet är att utveckla en ny typ av sensorer som användas inom områden som läkemedelsanalys, cellterapi och vattenövervakning. Outi Tammisola får 16 miljoner för ett projekt inom flödesmekanik. Syftet är att genom analys och simuleringar öka förståelsen för komplexa flöden. Med ökad kunskap kan forskningen komma till nytta inom livsmedelsindustrin, 3D-printing och genom förbättrade förutsägelser vid naturkatastrofer, exempelvis jordskred som en följd av klimatförändringar.

Etik och självkörande bilar

Kristina Höök , professor i interaktionsdesign, har fått 6 miljoner i anslag för att forska mer om etiska aspekter kring utvecklingen autonoma system som exempelvis drönare och självkörande fordon. Projektet "Ethics as Enacted through Movement – Shaping and Being Shaped by Autonomous Systems", är tvärdisciplinärt och integrerar humaniora, samhällsvetenskap och interaktionsdesign. Pengarna kommer från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och satsningen ingår i forskningsprogrammet WASP.

Facebookgrundare stöder proteinforskning

Emma Lundberg.

Human Cell Atlas, den internationella kartläggningen av alla våra celler, har fått ett forskningsanslag om 68 miljoner dollar från Chan Zuckerberg Initiative. Bakom organisationen står Facebooks grundare Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan. Kartläggningen engagerar hundratals forskare världen över. Emma Lundberg  forskare vid KTH och Science for Life Laboratory som leder ett svenskt projekt inom cellkartläggningen är en av dem som får ta del av anslaget i ett samarbete med Matthias Mann, professor vid Köpenhamns Universitet och Peter Horvath professor från Hungarian Academy of Science.

Center för avancerad röntgenstrålning invigt

Forskningscentret  med syfte att öka kunskapen om synkrotronljus inom materialvetenskapsforskningen har invigts vid KTH. Centrat, ett samarbete med Linköpings universitet och forskningslabbet DESY i Hamburg, kommer att hålla workshops och sprida kunskap för forskare i hela Sverige så att man från fler forskningsfält förstår synkrotronljusets användningsområden.

CEXS, som leds av Peter Hedström , universitetslektor, främjar svenska intressen vid synkrotronljuskällan PETRA III i Hamburg där Vetenskapsrådet bekostat forskningsutrustning för motsvarande 100 miljoner kronor. Utrustningen i Hamburg kompletterar MAX IV-anläggningen i Lund, och tillgodoser svenska forskares behov av att använda röntgenstrålning med hög energi.

Miljöhistoriker chef för miljöorganisation

Marco Armiero , universitetslektor på avdelningen för historiska studier vid KTH, har utsetts till chef för European Society for Environmental History, ett nätverk som arbetar för att stärka miljöhistoria som ett forskningsfält. Marco Armiero är sedan tidigare bland annat ansvarig för Environmental Humanities Laboratory vid KTH, en satsning som samlar humanistisk forskning med inriktning mot klimat- och miljöfrågor och hållbar samhällsutveckling. Även KTH-forskaren Kati Lindström verksam vid samma avdelning, har valts in i nätverket som områdesansvarig för de baltiska länderna.

Dataforskare prisas för programmeringsspråk

Philipp Haller , universitetslektor vid KTH, har fått ett internationellt pris, Programming Languages Software Award, för förtjänstfull mjukvaruutveckling, av organisationen ACM Special Interest Group on Programming Languages (ACM SIGPLAN). Philipp Haller har utvecklat Scala, ett programmeringsspråk som förenar funktionell programmering med objektorientering. Bland de företag som idag använder Scala återfinns Twitter, Linkedin, Apple, Netflix, Nike, SAP, Spotify, Starbucks och Tesla. Scala har också haft en stor positiv inverkan på forskningen runt programmering i sin helhet.

Utmärkelse för livscykelanalys

James Joyce , post doc vid KTH med inriktning mot livscykelanalyser, har fått en internationell utmärkelse, “SETAC Europe Young Scientist LCA Award”. Joyce, verksam vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) har enligt SETAC gett ett värdefullt bidrag till forskningsområdet genom sin avhandling som han lade fram vid KTH och som enligt prismotiveringen ökar kunskapen om hur livscykelanalyser både kan utvecklas och implementeras inom miljöforskningen.

Mjukvaruforskare till KTH

Forskare, ingenjörer och studenter får ta del av världsledande, banbrytande forskning i inom mjukvaruutvecklingen när KTH-centrat CASTOR tillsammans med Saab och Ericsson eventet Software Days. Över 20 talare medverkar, bland andra Daniel Stenberg, skapare av cURL och libcurl, samt David Basin, professor i informationssäkerhet vid ETH Zurich.
Evenemanget som belyser områden som DevOps, Safety and Security och Large-Scale Distributed Systems, går av stapeln 14-16 oktober och leds av Benoit Baudry , professor och ledare för CASTOR. Anmälan  är öppen till 7 oktober.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-09-05