Till innehåll på sidan

Kraftsamling för ett cybercampus

Sverige har en teknisk skuld

Pontus Johnson
Publicerad 2022-11-29

Det finns en stor kompetensbrist inom cybersäkerhetsområdet i Sverige. Något som fått Pontus Johnson, professor på Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet att tillsammans med ett flertal aktörer, bland annat Försvarsmakten, börja kraftsamla för ett cybercampus.

– Idag bedrivs forskning, utbildning och innovation inom cybersäkerhetsområdet på olika universitet, högskolor och i små grupper men det saknas ofta ett samarbete. Vi behöver kunna erbjuda en mer komplett utbildning med alla delar. Till exempel har KTH omfattande utbildning inom cybersäkerhetsområdet, men saknar kompetens inom forensikområdet. Det är istället något som högskolan i Halmstad fokuserat särskilt på, säger han.

För att Sverige ska kunna erbjuda studenter en heltäckande utbildning krävs därför samarbete.

I oktober i år presenterade Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin en rapport, Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft , med nio förslag som kan öka Sveriges cybersäkerhet och därmed även öka konkurrenskraften. Ett av förslagen är just etableringen av ett cybercampus, i syfte att kraftsamla kring forskning, innovation och kompetensförsörjning.  

Just kompetensbristen är något Pontus Johnsson återkommer till.

– Vi behöver bli mer agila kring det livslånga lärandet. Som jag ser det finns det en kompetensbrist inom en mängd olika områden. Det behövs allt från teknisk kompetens till kompetens i ledningsgrupper och på organisationsnivå. Även beslutsfattare behöver få en bättre kunskap kring de cyberhot som finns och den cybersäkerhet som behöver utvecklas.

Hamnat högt på politiska agendan

Och något har faktiskt börjat hända som gör att cybersäkerhet har hamnat högt uppe på den politiska agendan. Många är överraskade över hur pass allvarligt hot cyberattacker har blivit. Som ett av många exempel på myndigheter som fått upp ögonen för riskerna med bristfällig cybersäkerhet pekar Riksbanken i en rapport från 2021 på att en cyberattack kan hota den finansiella stabiliteten. Och allt fler röster lyfts nu kring en nationell kraftsamling där en mängd partier, bland annat Centerpartiet och Moderaterna, har pekat på att det behövs ett cybercampus. Och försvarsministern Pål Jonson (M) verkar vara beredd på att också finansiera det .

– Förhoppningen är att kunna starta upp redan nästa år, cyberattacker, cyberhot och cybersäkerhet är frågor som inte kommer att försvinna, snarare växa. Det behövs en forskningsinfrastruktur med övningsanläggningar. Det finns en teknisk skuld i Sverige och vi behöver komma ikapp.

Relaterade nyheter

Samuel Lavebrink och Madeleine Lindström

Så stoppar du cyberattacker med honungsfällor

I det ständigt föränderliga landskapet av cyberkrigföring krävs innovativa strategier för att försvara sig mot människokontrollerade cyberattacker. En nyligen genomförd studie av studenter vid KTH för...

Läs artikeln
Emil Lantz tar examen som KTH:s första cybersäkerhetsingenjör

Emil är KTH:s första cybersäkerhetsingenjör

Efter sin masteruppsats om beteendemässig biometri tar nu Emil Lantz examen som KTH:s första cybersäkerhetsingenjör. – Det känns väldigt bra att gå i mål, säger han.

Läs artikeln
Gunnar Karlsson med Högkvarterets förtjänstmedalj från Försvarsmakten.
Gunnar Karlsson med Högkvarterets förtjänstmedalj från Försvarsmakten.

Hyllad för sitt arbete inom cybersäkerhet

Gunnar Karlsson från Avdelningen för Nätverk och Systemteknik har nyligen mottagit Högkvarterets förtjänstmedalj från Försvarsmakten för sitt engagemang i utbildningen av cybersoldater och specialisto...

Läs artikeln