Regel 1: Alla ansvarar vid arbete i grupp

Vid grupparbete har alla i gruppen ett gemensamt ansvar för arbetet.

Många uppgifter görs i grupper om två eller fler studenter.
Vid arbete i grupp är samarbete inom gruppen naturligtvis tillåtet. Varje gruppmedlem ska bidra till arbetet på ett rättvist sätt. Alla gruppmedlemmar ska, var för sig, kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.