Till innehåll på sidan

Regel 6: Ge hjälp på korrekt sätt

Att hjälpa studiekamrater som kört fast i en uppgift är positivt och lärorikt för både den student som får och den som ger hjälp – om det sker på rätt sätt.

Diskussioner om problemet studenter emellan uppmuntras. Att förklara för någon annan, som inte själv ännu förstått någon viktig aspekt, är värdefullt för den egna inlärningen.

På samma sätt som den som söker hjälp med att lösa sin uppgift ska göra det i syftet att öka sin förståelse (regel 2) ska den som ger hjälp göra det i syftet att den som får hjälpen ska förstå problemet (inte i syftet att denne snabbt och enkelt ska klara av uppgiften).

Det är därför inte tillåtet att medvetet agera så att andra studenter lätt kan kopiera ens text eller programkod. Till exempel bör man inte publicera sin programkod på Internet om samma uppgift ska göras av andra studenter.