Regel 4: Var beredd att redogöra för hela lösningen

Varje student ska vid muntlig examination kunna redogöra för hela uppgiften.

Varje student ska vid muntlig examination kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen (även de delar som studenten eller gruppen inte gjort själv) det gäller alltså att vara påläst vid redovisningen.