Till innehåll på sidan

Regel 5: Hantera närvarolistor korrekt

Obligatorisk närvaro kontrolleras med närvarolistor.

Vid vissa kursmoment, till exempel muntliga projektredovisningar, förekommer obligatorisk närvaro. Denna kan kontrolleras via närvarolistor eller på annat sätt. Det är inte tillåtet att försöka få det att framstå som om en person närvarat fast han/hon inte gjort det (till exempel genom att skriva upp inte bara sitt eget utan även en kamrats namn på närvarolistan).