Till innehåll på sidan

Regel 3: Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen

Varje student ska kunna redogöra för uppgiften och lösningen.

Studenten ska vid muntlig examination kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen (även de delar som studenten eller gruppen inte gjort själv), om inte annat anges. Det gäller alltså att vara påläst vid redovisningen.