Regel 3: Kopiera inte från andras lösningar

Varje student ska skriva sin egen text (egen programkod).

Kopiering av text (eller programkod) från andras lösningar är förbjuden oberoende av källa. Kopiering av text (eller programkod) är inte tillåten även om texten (eller programkoden) skrivs om så att ytstrukturen är olika men innehållet är detsamma. I vissa kurser används ett program som beräknar likheten mellan olika lösningar till samma uppgift.