Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan

  Forskare vid fms kartlägger bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan

 • Digitalisering bygger nytt

  Hur ska digitaliseringen bli en väl använd möjlighet och verktyg i framtidens byggande? Och hur kan den hjälpa oss i jakten på ett mer hållbart samhälle? Det var några av de frågor som belystes under ett byggseminarium som hölls i Arkitekturskolans nya lokaler på KTH.

 • Grönt byggande bevisat lönsamt

  En ny avhandling från KTH visar att miljöanpassade byggnader, som till en början kan innebära ökade investeringar i byggyta och material, blir en lönsam affär efter fem år.

 • Naturgas, återvinning, och transporter i byggsektorn

  Naturgas bör ses som en övergångslösning, menar Göran Finnveden som intervjuats i SvD. Anna Björklund, intervjuad i Sydsvenskan, ser stora miljövinster med en ökad återvinning av plast. I en debattartikel i Husbyggaren beskriver Göran Finnveden och Susanna Toller vikten av att byggsektorn börjar arbeta med ett livscykelperspektivpåpekar .

 • ”Miljön på byggarbetsplatserna är på väg åt fel håll”

  Byggbranschen uppmärksammas allt oftare som en högriskmiljö för grov brottslighet och illegal arbetskraft. – För att lösa problemen krävs mer samarbete mellan myndigheter. Men idag hindras samarbetet av sekretessen mellan kommuner, polisen och andra statliga verk, säger KTH-docent Annika Vänje.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22