Heterogeneous Residential Gateway Design Using OSGi


Examensarbete presentation

Tid: Må 2017-05-29 kl 15.00

Föreläsare: GaneshKumar Mani

Plats: Seminar room Motala at CoS, Electrum, elevator C, 4th floor, Isafjordsgatan 22, Kista

Som en följd av utvecklingen inom vetenskap och teknik så har användningen av smarta lösningar i hushållen ökat drastiskt. Att samla dessa apparater och få dem att fungera tillsammans som ett effektivt system, skapar ett nytt hem och ett nytt sätt att leva: ett smart hem. Å ena sidan så ger smartare lösningar ett bekvämare boende, men å andra sidan innebär det också många tekniska och affärsinriktade hinder att ta sig över.

Det primära målet med denna avhandling är att utforma en bostadsgateway som är att utforma en standardiserad, säker, open source, maskinvaruoberoende, interoperable residential Gateway. En serviceorienterad arkitektur föreslås med hjälp av OSGi-ramverket för utformning av bostadsgateway-komponenter. Komponenterna innefattar behörighetskontroll för husägare för tillgångskontroll, resurshanteringskomponenter för hantering av anslutna enheter, automationskomponent för att inkludera automationstjänst och slutligen kontextkomponent för att tillhandahålla kontextbevakad tjänster till husägaren.

Den slutliga designen som föreslås försöker lösa de problem som vissa automationssystem som finns på marknaden står inför. Utvärderingen av konstruktionen med grundläggande krav för att bygga hemgateways och med befintliga system ger information om de improviserade funktionerna. De komponenter som föreslås i konstruktionen kan användas för att bygga en bostadsgateway som stöder flera tjänster och flera användare. Den föreslagna konstruktionen kommer att beaktas vid utformningen av Acreos hemautomatiseringssystem.

Nyckelord: hemautomatiseringssystem, bostadsgateway, smart hem

2017-05-29T15:00 2017-05-29T15:00 Heterogeneous Residential Gateway Design Using OSGi Heterogeneous Residential Gateway Design Using OSGi
Till sidans topp