Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övervinn matematikstress! Nytänkande i Nynäshamn

Framgångsrik strategi med startuppgifter och whiteboard-samarbete

Helena Dalivin och Agneta Jansson som tittar mot kameran inomhus
Helena Dalivin och Agneta Jansson Foto: Charlotte Friberg
Publicerad 2024-03-07

Vi är två av åtta svenska lärare som kommer representera Sverige på Science on Stage Festival 2024. På plats i Finland presenterar vi våra undervisningsidéer inför 450 lärare från både Europa och Kanada.

Bakgrund

Nynäshamns logo

Sedan 2021 deltar Nynäshamns kommun i K-ULF – kompensatorisk undervisning, lärande och forskning . Projektet är en samverkan mellan KTH och olika huvudmän, däribland Nynäshamns kommun.

– Det är fantastiskt att få frågan och förtroendet att arbeta med KULF! Det ger oss möjligheten att förbättra skolresultaten i matematik, berättar Helena.

Syftet är att undersöka hur undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik kan utformas för att stödja alla elevers lärande och utveckling. Det handlar också om att kompensera för de skillnader som finns inom områden som studieresultat, digitalisering och språk.

– Whiteboard-övningarna uppmuntrar eleverna till gemensamt tänkande, både i tal och skrift, och stärker elevernas kommunikativa förmågor och språkutveckling, avslutar Agneta.

Nytänkande i Nynäshamn

Tack vare Agneta och Helenas driv har högstadieeleverna i Nynäshamn fått ny inspiration för matte, lättare att lära in och en stimulerande miljö på lektionerna. Tillsammans har duon arbetat fram två metoder i matte som Nynäshamns kommun går i framkant med. De kallas "Startuppgifter" och "Whiteboard-samarbete".

En lärare Helena Dalivin tittar på en whiteboard med studenter som skriver på whiteboarden
Foto: Charlotte Friberg

När dessa olika metoder integreras i den vanliga undervisningen bidrar det till elevernas tro på sin egen matematikförmåga och deras strävan
att nå längre.

"Det känns meningsfullt om jag kan stärka elevernas tro på sin egen matematikförmåga"
Helena Dalivin, lärare sedan 18 år

1. Startuppgift

Varje matematiklektion börjar med att varje elev får en startuppgift som består av 8-10 enkla matematikuppgifter från blandade områden. Studier har visat att det är en välfungerande metod med minskad matematikstress och det skapar känslan av att lyckas i början av varje lektion.

– Startuppgifterna handlar om uppvärmning. Vi brukar likna det med att du ska ut och springa och att du måste värma upp för att musklerna ska vara mjuka. Samma sak är det med matematiken. Vi ska värma upp hjärnan med lätta, men inte för lätta, uppgifter, säger Helena.

"Målet är att eleverna ska starta varje mattelektion med känslan av att lyckas."
Agneta Jansson, lärare sedan 24 år

2. Whiteboard-samarbete

Efter startuppgifterna börjar lektionen där eleverna bland annat samarbetar vid stora whiteboards, ståendes i grupper om tre elever. Detta uppmuntrar eleverna till gemensamt tänkande, både i tal och skrift, och stärker elevernas kommunikativa förmågor och språkutveckling. Detta arbetssätt fungerar oavsett elevernas förförståelse.

– Alla får samma uppgift, man sätter upp den på tavlan och sen jobbar de tre i varje grupp. De har en penna och börjar prata och lösa uppgiften tillsammans. Alla i gruppen ska kunna redovisa lösningen för en lärare, så det krävs samarbete, förklarar Agneta.

Flera studenter bakifrån som skriva på ett whiteboard

Kontakt

Helena Dalivin
Lärare i matematik, NO, teknik
helena.dalivin@nynashamn.se

Agneta Jansson
Lärare i matematik
​​​​​​​agneta.jansson@nynashamn.se ​​​​​​​

Mer information om Science on Stage Festival 2024 ​​​​​​​

Text: Charlotte Friberg  

Innehållsansvarig:Madeleine Tucker Smith
Tillhör: K-ULF – Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
Senast ändrad: 2024-03-07