Till innehåll på sidan

Podcast: Utbildning för hållbar utveckling

Högskolepedagogisk spaning - Ett öga som tittar genom ett förstoringsglass
Publicerad 2021-12-20

Podspace: Högskolepedagogisk spaning är ett samarbete mellan fyra pedagogiska utvecklare från Stockholms universitet, Mälardalen Högskola, Uppsala universitet och Lunds universitet.

Utbildning för hållbar utveckling podcast

Detta avsnitt handlar om ”Utbildning för hållbar utveckling”, hur vi svarar upp mot kraven, olika problem, lösningar och aspekter på olika nivåer, både strukturellt och för enskilda lärare.

Spanare i detta avsnitt är Lena Gumaelius , Universitetslektor på Institutionen för lärande och prorektor på Mälardalens högskola, Anders Rosén , universitetslektor på Institutionen för lärande och vice föreståndare för KTH Global Development Hub och Maria Wolrath-Söderberg utvecklingsledare för den högskolepedagogiska utvecklingsenheten på Södertörns högskola. Avsnittet leds av Britt-Inger Johansson professor i konstvetenskap på Uppsala universitet.

Här kan du lyssna till avsnitt Utbildning för hållbar utveckling

Om du vill följer podden:

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-12-20