Till innehåll på sidan

ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM

Eva Hartell pratar med barnen
Publicerad 2021-02-18

Assessment of Transversal Skills in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett innovativt projekt som genomförs i åtta EU-länder och involverar ett partnernätverk av 12 utbildningsinstitutioner där KTHs Lärande medverkar tillsammans med Haninge kommun.

Projektet

Projektet syftar till att förse lärare och elever med nödvändiga och effektiva digitala bedömningsmetoder för utveckling av elevernas tvärgående färdigheter inom STEM-utbildning. 

Det kommer att tillsammans med lärare undersöka och arbeta fram modeller så att de kan anpassa sina undervisningsdesigner för att bättre möta sina elevers behov. Projektet kommer även att generera praktiska exempel på hur IKT kan användas för att främja STEM-färdigheter och kompetens hos elever.

Läs mer på vår engelska sidan här