Till innehåll på sidan

Projekt som ökar mattekunskaper hos flickor

Liten flicka som bygger med lera och tändstickor.
Foto: Technologiska universitetet Dublin
Publicerad 2020-06-09

Ett KTH-projekt för att förbättra den rumsliga förmågan kan bidra till att minska könsklyftorna i teknikämnen. Projektet SellSTEM får över 4 miljoner euro från Horisont 2020.