Till innehåll på sidan

Internationella språksamarbeten främjar studenternas interkulturella kompetens

Foto av en jordglob.
Med hjälp av internationella samarbeten övar studenter på språkkurser målspråken i autentiska, aktuella och relevanta sammanhang. Foto: Unsplash
Publicerad 2021-12-07

Globaliseringen ställer krav på framtida ingenjörers språk- och interkulturella kunskaper. Därför erbjuder KTH språkkurser, anpassade för ingenjörsstudenter, där internationella samarbeten utgör en viktig del i lärandet.

Kristina Knauff, Yoko Takau Drobin, Nathalie Kirchmeyer och Elena Salazar Reyes, adjunkter i tyska, japanska, franska respektive spanska är övertygade om att de internationella kontakterna gör språklärandet autentiskt och givande. Det kan handla om Zoom-möten med studenter på partneruniversitet, studiebesök, workshops eller gästbesök.

– Studenterna har lärt sig om miljöprojekt i Sydamerika på spanska, diskuterat energifrågor med studenter från Paris, engagerat sig i ett kulturellt utbyte på japanska och jobbat tillsammans med tysktalande studenter kring temat innovation, säger Kristina Knauff.

De internationella inslagen har funnits med sedan en tid tillbaka, men växlades upp under pandemin när digitala möten blev ett naturligt inslag i utbildningen. Goda relationer med partneruniversitet möjliggör utbytena.

– Syftet är att skapa en modern och levande språkundervisning med aktuella ämnen, säger Kristina Knauff.

Språk som komplement till tekniska färdigheter

Språkkurserna, som erbjuds terminsvis på olika nivåer, är anpassade till blivande ingenjörers behov och de teman som berörs är ofta förankrade i andra ämnen som studenterna läser.

– Språk och kommunikation är ”essential skills” som kompletterar tekniska kunskaper på ett bra sätt. Vi vill gärna fortsätta fördjupa det interna samarbetet på skolan för att göra innehållet i språkkurserna ännu mer relevant, säger Yoko Takau Drobin.

De internationella aktiviteterna är en integrerad del av språkundervisningen och tanken är att studenterna ska ta ägarskap över sitt lärande.

– Det kan till exempel vara så att jag ger en uppgift som studenterna ska lösa tillsammans med franska studenter. Jag föreslår ett minimum antal digitala träffar men studenterna tar kontakt och bokar in träffar själva, säger Nathalie Kirchmeyer. 

Mottagandet från studenterna har varit övervägande positivt.

– Många tycker att de internationella inslagen har varit det bästa med kursen. Det är värdefullt, man knyter kontakter inför framtida utbyten eller arbeten, säger Kristina Knauff.

”Som att prata med vilken kompis som helst”

Robin Nordström, masterstudent i finansiell matematik, har läst två terminer tyska och genomfört så kallade tandem-utbyten under båda.

Porträttfoto av studenten Robin Nordström.
Robin Nordström. Foto: privat

– I praktiken har det inneburit att jag träffat en elev från Technische Universität München i Tyskland som läser motsvarande kurs som mig, fast för att lära sig svenska. Under hösten har jag och min tyska kompis träffats via Zoom en gång i veckan. Först pratar båda svenska i en halvtimme och därefter tyska i en halvtimme.

Hur har det gynnat dina språkstudier?

– Det bästa sättet att lära sig ett språk är att prata det. Möjligheten att prata med någon som har språket som modersmål gör att man får höra uttal och formuleringar på ett sätt som man inte får under en lektion. Och det har varit roligt! Eftersom båda läser språket på samma nivå så känner man sig aldrig orolig över att skämma ut sig.

Skulle du rekommendera andra studenter att delta i språkkurser och internationella samarbeten?

– Om man läser ett språk och vill utvecklas så tycker jag absolut att det här är något man ska våga sig på! Det känns lite läskigt i början att prata med någon man inte känner, men den gränsen kommer man över ganska snabbt och då känns det som att prata med vilken kompis som helst.

Nicky Rosenberg

Är du intresserad av att läsa en språkkurs?

Språk och kommunikation  på KTH erbjuder kurser i olika språk, kommunikation, retorik, interkulturell kompetens och akademiskt skrivande för KTH:s studenter och anställda. KTH:s språkkurser är anpassade till ingenjörer och ingenjörsstudenter och genom de internationella samarbetena får du både värdefulla språk- och interkulturella erfarenheter.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-12-07