Till innehåll på sidan

Webbinarier väcker forskningsintresse

Provrör med vätska samt hand med en glödlampa i.
Foto: Louis Reed och ThisisEngineering, Stockholms universitet.
Publicerad 2021-03-02

Vetenskapens Hus vill inspirera gymnasieelever att välja utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Via deras populära forskningswebbinarier berättar forskare från KTH och Stockholms universitet om sin forskning på ett lättbegripligt sätt och åhörarna kan ställa sina frågor.

Porträtt av Anders Blomqvist.
Anders Blomqvist, pedagogisk utvecklare på Vetenskapens Hus.

Hej Anders Blomqvist, pedagogisk utvecklare i kemi/molekylär biologi på Vetenskapens Hus. Vad är det för forskningswebbinarier ni har dragit igång?

Vanligtvis så erbjuder vi experiment och fältundersökningar, men på grund av pandemin har vi, som alla andra, varit tvungna att hitta nya vägar ut mot lärare och elever. Här har forskningswebbinarierna över Zoom blivit ett uppskattat inslag. Här berättar forskare från KTH och Stockholms universitet om sin forskning på ett lättbegripligt sätt och åhörarna kan ställa sina frågor.

Vad är bakgrunden till detta?

Det finns ett stort behov av att rekrytera elever till utbildningarna inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det här är ett sätt vi kan väcka intresset för ämnesområdena – att göra vetenskapen tillgänglig och begriplig för gymnasieelever. Vi vill helt enkelt sprida spännande och aktuell forskning till så många som möjligt och bidra till att avdramatisera högskolemiljön, så att fler blir intresserade och vågar söka sig till de utbildningar som erbjuds.
Men det handlar också om att stimulera och inspirera lärarna. Och en direkt fördel med webbinarierna är också att vi når ut över hela landet.

Och eleverna är inte trötta på Zoomföredrag?

Många elever har nu långa dagar framför datorn, så om vi kan komma in under lektionstid med våra webbinarier så bidrar vi både med omväxling och stimulans. Vi har under resans gång fått en god känsla för vad som är en lagom nivå, t ex så är ett kort föredrag på 15-20 minuter en lämplig längd. Vi når helt klart ut och väcker elevernas intresse, för det har aldrig varit ett problem med att fylla ut tiden - frågorna ramlar in på chatten och vi får ofta hålla ett öga på klockan för att hålla tiden. Det här kommer vi att fortsätta med även när allt återgår till det mer normala.

Vad har du för personlig favorit i listan över kommande föreläsningar?

Varje webbinarium jag har deltagit i har varit engagerande och jag har lärt mig massor av alla de föreläsare som har bidragit. Jag vill jag också passa på att tacka alla forskare som ställer upp, det är ett enormt givande samarbete och jag hoppas fler forskare och skolor ser möjligheterna att använda sig av oss för att nå ut med sin forskning och verksamhet.

Du hittar webbinarierna här.

Text: Anna Gullers

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-03-02