Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förvaltningsobjekt E-lärande

Förvaltningsobjekt E-lärande är en gemensam aktivitet mellan avdelningen för digitalt lärande och KTH:s IT-avdelning. Förvaltningsobjektet har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH. E-lärande ansvarar för ett antal system, däribland Canvas.

Förvaltningsobjekt E-lärandes ansvar

 • Förvalta och utveckla den digitala lärandemiljön för KTH.
 • Ge användarstöd och support.
 • Erbjuda utbildning, workshops och andra stödinsatser.
 • Tillhandahålla manualer, guider och stödmaterial.
 • Utreda behov och önskemål från användare.

Utreder och utvärderar på vetenskaplig grund

Avdelningen för digitalt lärande ansvarar inom förvaltningsobjektet för utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön, samt utbildar och handleder KTH:s lärare. Ansvaret innebär att vi leder de aktiviteter som genomförs för att utreda vilken digital lärandemiljö KTH bör ha samt utvärderar om den nuvarande miljön motsvarar lärares och studenters behov. Verksamheten sker på vetenskaplig grund där utredningar och utvärderingar publiceras som tidskrifts- eller konferensartiklar.

Utbildnings- och handledningsuppdrag

Inom ramen för utbildnings- och handledningsuppdraget ansvarar vi för kunskapsstödet på KTH:s intranät kring digitalt lärande på KTH . Vi genomför även återkommande seminarier, workshops och kurser samt ger handledning till lärare via personligt möte eller e-post.

System som ingår i förvaltningsobjekt e-lärande

 • Canvas
 • LEQ/kursvärderingar
 • Mentimeter
 • Möbius
 • Ouriginal
 • Personliga menyn
 • Kurs-, program- och gruppwebbar

Vi ger KTH stöd i metoder och verktyg för digitalt lärande

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver stöd, tips och inspiration kring både teknik och pedagogiska metoder.

Det här kan vi hjälpa dig med

Pedagogiska perspektiv på utveckling av digitala verktyg

Förändringar av den digitala lärandemiljön genomförs som projekt där medarbetare från avdelningen ingår som antingen projektledare eller deltar som kravställare utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Digitalt lärande har ett nära sammarbete med verksamhetsstöd IT så att utredning och utvecklingsarbete kan genomföras på ett bra sätt.

Modernt agilt arbetssätt

Området digitalt lärande utvecklas snabbt på KTH och med det behoven av vad våra system och tjänster förväntas leva upp till. Vi inom Förvaltningsobjekt E-lärande har därför ett agilt arbetssätt tillsammans med moderna arbetsmetoder och projektverktyg. Detta för att på bästa sätt ta till vara på de behov och önskemål som finns från de som arbetar med utbildningen på KTH. Vi utvecklar, testar och arbetar på olika sätt, men ofta med pilotprojekt i en första fas, samt gärna tillsammans med den tilltänkta användargruppen. Samtidigt är det av högsta vikt att förvalta de system vi har på ett tryggt och stabilt sätt, vilket görs med utgångspunkt i förvaltningsmodellen PM3.

Gruppsammansättning och ansvar

Förvaltningsobjekt E-lärande består av 3 st grupper med respektive inriktning på systemutveckling, IT-Support och pedagogisk utveckling.

Gruppen på Digitalt lärande, som arbetar med pedagogisk utveckling, består för närvarande av 12 st medarbetare. I gruppen ingår forskare, pedagogiska utvecklare, kommunikatör, koordinator och forskningsingenjörer samt studentmedarbetare så som amanuenser.

Gruppledare: Tecla Malmström.

Förvaltningsledare: Fredrik Enoksson.

Kontakt