Till innehåll på sidan

Digitalt lärandes uppdrag och mål

KTH:s avdelning för digitalt lärande har som uppdrag att utveckla e-lärande på KTH i syfte att göra KTH ledande inom teknikutbildning. Här möts forskning och beprövad erfarenhet om digitala medier och lärande. Vi utvecklar kunskap och designar digitala plattformar, nätbaserade kurser och video som stöd för utbildning och lärande. Vid avdelningen bedrivs forskning och utveckling (FoU) samt utbildning och handledning.

Ledande digital pedagogik

Avdelningen har ett KTH-övergripande uppdrag att bidra till att KTH är framstående inom digitalisering av utbildning i syfte att höja utbildningens kvalitet och tillgänglighet.

KTH:s Vision 2027 och Utvecklingsplan 2018-2023

Enligt KTH:s Vision 2027 ska KTH vara "...ledande inom teknikutbildning. Utbildningen kännetecknas av individuellt anpassat lärande i innovativa lärandemiljöer." (s. 1). I KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 står det vidare att: "Utbildningens digitalisering ska fortsätta med framtagandet av en tydlig strategi där studenternas lärande sätts i fokus" (s. 5) och att "Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning..." (s. 11).

KTH:s vision och utvecklingsplan

Verksamhetsmål för Digitalt lärande:

  • Bedriva internationellt etablerad forskning och utveckling (FoU) om digitala medier som stöd för utbildning och lärande, med särskilt fokus på teknik, matematik och naturvetenskap.
  • Genomföra utbildning och handledning om digitala medier som stöd för utbildning som våra intressenter, i första hand lärarstudenter och lärare vid KTH, anser håller hög kvalitet.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2023-05-08