Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Resurscentrum för nätundervisning (RCN) på KTH

RCN är en tydlig ingång både för studenter som vill läsa nätkurser och för institutioner som vill erbjuda nätkurser. Det långsiktiga målet med verksamheten är att från studenternas och anställdas behov skapa ett enhetligt utbildnings- och administrationsstöd, där kurser kan ges och möten mellan lärare och studenter kan ske.

RCN:s uppdrag

RCN har i uppdrag att organisera och stödja genomförandet av nätundervisning samt att tillhandahålla kompetens kring nätundervisning.

Kurser via RCN

Kurser som erbjuds via RCN nås via fristående webbplats (kth.se/rcn)

Utveckling av nätkurser och nätundervisning

RCN kan bistå institutioner i utveckling av nya nätkurser och nätundervisning som ett komplement till ordinarie kurser eller för att bredda institutioners verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. RCN är därmed en tydlig ingång både för studenter som vill läsa nätkurser och för institutioner som vill erbjuda nätkurser.

Nätbaserat stöd i genomförande av kurser

Insatserna omfattar coaching, uppföljning, systemstöd och marknadsföringsinsatser för följande:

  • MATH.SE  (gemensamt projekt mellan KTH och SU för delning av resurser), samarbete med övriga högskolor i landet.
  • Sommarmatte.se  där från 2011 även det sociala eventet genom Facebook-sidan för Sommarmatte (facebook.com)  ingår som ett sätt att leda in studenterna till de förberedande kurserna i matematik.
  • Distanskurser på KTHs olika institutioner.
  • Campuskurser, stöd via KTH Social till lärare och studenter, nätbaserad coaching via nivåindelad struktur. 
  • Samarbete inom överbryggningskurs i matematik (Bridging course) med Imperial College och deras Outreach Lab, organisering och utbildning av mentorer
  • Samarbete med TU Berlin kring uppbyggnaden och genomförande av OMB Bridge Course inom konsortiet TU9 (de nio största tekniska universiteten i Tyskland).

Stöd, kollaborativa verktyg och uppföljning för forskningsmiljöer och dess avknoppning inom högre utbildning

RCN ansvarar för IT-infrastrukturen för www.kic-innoenergy.com , såsom kollaborativa verktyg, distansoberoende möten, dokumenthantering (sharing, online editing, repositories), verktyg för activity management, uppföljning och rapportering.

Studier genomförda vid RCN

Olle Bälter på KTH har genomfört en studie kring diagnostika prov som verktyg i nätundervisning. Ta gärna del av artikeln Diagnostic Web-based Monitoring in CS1 (pdf 177 kB)  

Kontakt

För allmänna frågor

Telefon: 08-790 60 60

E-post: info@rcn.kth.se

Kontaktperson