Till innehåll på sidan

Interkulturell kompetens

Vilka relevanta roller och förväntningar kan finnas för en specifik yrkesgrupp i olika länder, företag och arbetsplatser och vilka konsekvenser kan detta få vid exempelvis multidisciplinära och internationella projektarbeten? Dessa är några av frågeställningarna som undersöks i kursen interkulturell kompetens (LS1600 - 4,5 hp). Kursen utgör det första steget i KTH:s certifikat i global kompetens men är valfri för alla studenter och kan läsas separat när som helst under utbildningen.

Första steget till ett Certifikat i global kompetens

Kursen är första steget i KTH:s Certifikat i global kompetens . Det andra steget är utbytesstudier, utlandspraktik eller Minor Field Studies, och den tredje och sista består av kursen Global kompetens (LS2600 - 3 hp).

För programstudenter före utbytesstudierna

För att erhålla certifikatet måste kursen Interkulturell kompetens vara avklarad före utbytesstudiernas början, men den går annars att läsa när som helst under utbildningen, för samtliga studenter på KTH.

För internationella studenter

Internationella studenter som vill erhålla certifikatet kan läsa den här kursen i början av sin tid i Sverige och sedan fortsätta med den andra kursen, räknande tiden i Sverige som motsvarande utbytesstudierna de svenska studenterna ska göra mellan kurserna.

Mer information

Klicka på den rosa länken för mer information om kursens:

  • kursplan
  • kurstillfällen
  • anmälningskoder

Information om LS1600

Innehållsansvarig:Björn Kjellgren
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-07-05