Till innehåll på sidan

Språk och kommunikation för internationella master- och utbytesstudenter på KTH

Språk och kommunikation erbjuder internationella master- och utbytesstudenter inte bara kurser i svenska som främmande språk, utan även möjligheten att förbättra sin engelska i både tal och skrift under sin studietid här på KTH. De poänggivande kurserna är främst för utbytesstudenter, medan de icke poänggivande och avgiftsfria kurserna är främst för internationella masterstudenter.

Icke poänggivande och avgiftsfria kurser

Avgiftsskyldiga internationella studenter och stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom Erasmus Mundus, EIT, och SAP, som läser på KTH första gången under höstterminen är välkomna att läsa fyra avgiftsfria icke-poänggivande kurser:

Studieförberedande kurs: Studieteknik och engelska för akademiska ändamål  i augusti, före första terminen på KTH.

Masterstudier vid KTH sker på engelska, men för internationella masterstudenter som vill lära sig svenska erbjuder vi också ett paket bestående av tre kurser:

Introduktion till svenska språket och kulturen  första terminen på KTH, period 1-2.

Fortsättningskurs i svenska  andra terminen på KTH, period 3-4.

Yrkessvenska för akademiker  tredje terminen på KTH, period 3-4.

Poänggivande kurser

De flesta utbytesstudenter vid KTH läser en eller flera kurser i svenska.

Swedish online course for all international students

Swedish for international students

Svenska är undervisningsspråket på nybörjar- och fortsättningskurser i övriga språk, och svenska är av det skälet ett förkunskapskrav på de kurserna. På B- och C-nivå fungerar målspråket som undervisningsspråk och de kurserna är öppna för internationella studenter utan kunskaper i svenska.

Certifikat i global kompetens

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens som består av tre delar; två poänggivande kurser och din utlandsvistelse.

Certifikat i global kompetens

Språkcafé och tandempartner

På KTH kan du förutom kurserna öva på språket utanför klassrummet genom att delta i språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla: eller .