Till innehåll på sidan

Från fusion till grön vätgas: möt sex energistartups från KTH

En kraftmast underifrån.
Publicerad 2023-03-10

Höga elpriser, ökande energibehov, och omställningen till förnybar energi ställer krav på nya lösningar inom energiområdet. Här är sex företag grundade på KTH som i framtiden kan hjälpa till att lösa samhällets energiproblem.

KTH är Sveriges ledande tekniska universitet och tillhör listan över de 10 högst rankade tekniska universiteten i Europa. Här utvecklas avancerad teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle, inklusive ett minskat beroende av fossila bränslen.

Över 30 % deeptech

2023 har över 70 % av de idéer som utvecklas på KTH har som ambition att bidra till hållbar utveckling och 30 % är idéer baserade på avancerad teknologi som har stor potential att påverka och förändra en industri eller marknad från grunden, så kallad deeptech. Utvecklingen är ofta förknippad med hög risk både inom teknik och marknad, komplexitet, systemberoenden och långa tidshorisonter.

- Energiområdet tillhör ett av KTHs absoluta styrkeområden och det är glädjande att se att forskning också omsätts till innovationer och nya bolag med siktet inställt på att vårt ökade energibehov tillgodoses med ett mer effektivt, grönare, säkrare och tillförlitligt sätt, säger Lisa Ericsson, chef för KTH Innovation.

Sex energistartups från KTH

Här är sex företag grundade på KTH som i framtiden kan hjälpa till att lösa samhällets energiproblem, från fusionskraft till grön vätgas.

Novatron Fusion Group

Ett glas vatten innehåller all energi som en människa behöver under en livstid. Det är en av anledningarna till att fusion pekas ut som den heliga gralen inom energiteknik. Innan fusionskraft kan förverkligas som en stabil och hållbar energilösning i samhället finns dock flera utmaningar, där en av de största är hur fusionsplasmat, som värms upp till över 150 miljoner grader, ska hanteras. Företaget Novatron Fusion Group utvecklar en ny lösning på problemet, där plasmat naturligt hålls stabilt med hjälp av reaktorns form. Bolaget grundades 2022 baserat på teknik utvecklad av KTH alumnen och uppfinnaren Jan Jäderberg. På KTH byggs nu en testanläggning för att validera tekniken, med målet att leverera el till nätet 2040. KTH Holding har investerat i Novatron Fusion Group.

www.novatronfusion.com

Blykalla/Leadcold

I mars 2013 tog en grupp KTH-forskare kontakt med KTH Innovation med en idé om att utveckla en ny sorts liten kärnreaktor som skulle kylas med bly. I augusti samma år startades bolaget Blykalla Reaktorer, och det blev starten på tio år av både upp och nedgångar. 2022 tog Blykalla in 99 miljoner i finansiering från Energimyndigheten och en investering på 25 miljoner från kända näringslivsprofiler. Samma år fick grundaren Janne Wallenius KTH:s Innovationspris  för sitt uthålliga arbete med att ta småskaliga, modulära reaktorer till marknaden. I december 2022 tillträdde Jacob Stedman, grundare av Doktor24, in som VD i bolaget. Bygge av en testanläggning planeras starta i Oskarshamn 2025.

www.leadcold.com

Cellfion

Cellfion utvecklar membran tillverkade av trä och tunnare än papper för att lagra solenergi och vindkraft på ett sätt som är hållbart för klimatet. Tekniken har utvecklats under tio års forskning på KTH, RISE och Linköpings universitet. Cellfions lösning är ett miljövänligt alternativ till de membran som används i bland annat bränsleceller och storskaliga batteriteknologier idag, som ofta innehåller PFSA, ett giftigt material som EU-kommissionen har föreslagit att förbjuda inom kort. Cellfions teknologi kan användas i en rad applikationer som är centrala för omställningen till förnybar energi, så som bränsleceller, redoxflödesbatterier och elektrolysörer. KTH Holding har investerat i Cellfion.

www.cellfion.se

Southern Lights

Southern Lights är en spinoff från KTH, som har som mål att ersätta fossila bränslen inom industri genom att möjliggöra storskalig produktion av grön vätgas. Vätgas kallas för 'grön' då den produceras genom elektrolys av vatten genom användning av förnybar energi från till exempel sol-, vind-, eller vattenkraft. Den gröna vätgasen, som är helt fri från koldioxidutsläpp, används för att ersätta fossila bränslen inom stålindustri, kemiproduktion, tung transport med mera. 

Southern Lights har utvecklat ett SaaS-verktyg som gör det enklare och effektivare för energiutvecklare att designa gröna vätgasprojekt. I november 2022 gick de med i KTH Innovations förinkubatorprogram , och i januari i år lanserades den första kommersiella versionen av deras produkt.

www.southernlights.io

DTR-1

Transformatorer är viktiga element i våra kraftsystem men de blir ofta flaskhalsar som hindrar expansionen av förnybar energi. KTH-forskarna bakom DTR-1 har utvecklat en mjukvarulösning som gör det möjligt för elsystemoperatörer att överföra mer kapacitet med hjälp av transformatorer som redan är i drift. På så vis kan de skapa utrymme för utbyggnad av förnybara kraftanläggningar och göra systemet mer flexibelt.

www.dtr1tech.com

Caplyzer

Ännu en KTH-spinoff som fokuserar på produktionen av grönt väte är Caplyzer. De har utvecklat och sökt patent för världens första elektrolysör som fungerar som en kondensator, en ny och enklare lösning för vattenelektrolys som kan bidra till ett paradigmskifte inom området. Lösningen kan till exempel användas inom stålproduktion och vid energilagring. KTH Holding har investerat i Caplyzer.

www.caplyzer.com