Till innehåll på sidan

Användarvillkor för KTH:s konton i sociala medier

KTH har ett antal konton i sociala medier, på övergripande nivå och för mer specifika delar av verksamheten. Nedan redovisas de villkor som gäller för användares inlägg på KTH:s konton. Utöver dessa kan olika tjänster ha egna användarvillkor.

En länk till dessa villkor jämställs med att villkoren publicerats i anslutning till den tjänst där länken finns.

Syfte och ansvariga

Det övergripande syftet med KTH:s närvaro i sociala medier är att ge en djupare inblick i studier och forskning vid KTH samt i KTH som studie- och arbetsplats. Vissa tjänster kan ha mer avgränsade syften, som beskrivs i anslutning till tjänsten.

I anslutning till tjänsten anges även vem vid KTH som ansvarar för den. Frågor relaterade till den enskilda tjänsten ställs till respektive ansvarig.

KTH ansvarar inte för innehåll i inlägg publicerade av andra användare. Inlägg från användare är inte är att betrakta som faktainformation från KTH, och de förmedlar inte nödvändigtvis KTH:s åsikter. Annonser som kan förekomma på och i anslutning till tjänsterna kontrolleras inte av KTH och har ingen koppling till KTH.

KTH ansvarar inte för personuppgifter som publiceras av andra användare än av KTH.

Regler för inlägg

KTH vill att så många som möjligt ska vilja diskutera och att våra sociala medier ska vara välkomnande. Vi eftersträvar en konstruktiv och balanserad dialog. Inlägg i sociala medier ska ha en direkt koppling till sidornas syfte (se ovan).

Observera att inlägg som görs i KTH:s sociala mediekanaler och direktmeddelanden som skickas till KTH via sociala medier blir allmänna handlingar.

Följande typer av innehåll är inte tillåtet:

  • ovidkommande, meningslösa eller kränkande inlägg
  • grova svordomar eller förolämpningar
  • innehåll som bryter mot lagar, sekretess eller upphovsrätt
  • inlägg av kommersiell natur (reklam), eller inlägg som företräder kommersiella eller andra tredjepartsintressen.
  • länkar, bilder och videos utan sammanhang
  • GIF:ar

KTH:s konton i sociala medier modereras, och inlägg kan komma att tas bort utan förvarning. Användare som bryter mot reglerna ovan kan även komma att blockeras.

Kontaktuppgifter

För faktainformation om KTH:s verksamhet hänvisas till KTH:s webbplats www.kth.se .

Frågor kan ställas till socialmedia@kth.se .