Till innehåll på sidan

Anders Karlström

Professor i transportmodellering och samhällsekonomi

Om Anders Karlströms forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Anders Karlström utvecklar beräkningsmodeller och metoder som syftar till att ge vägledning inom området samhällsplanering. Forskningen inspireras av existerande samhällsproblem och utmaningar här och nu.

Hur människor rör sig i den fysiska miljön hänger till exempel samman med bebyggelsestrukturen, var man bor och arbetar, och hur transportsystemet är utformat. Det beror också på vilka avvägningar människor gör. Det är därför centralt inom forskningsområdet att studera människors val och beteenden i den byggda miljön. Här har Karlström utvecklat metoder som angränsar till såväl nationalekonomi och psykologi som neurovetenskap. Även människors värderingar av olika attribut i den fysiska miljön är viktiga. En del av forskningen har handlat om miljöekonomi, bland annat har en metod som kan användas vid utdömande av skadestånd i samband med miljöförstörande verksamheter tagits fram.

Ny teknik inom området transporter skapar nya möjligheter. Ett exempel är kooperativt körande av fordon, eller till och med självkörande fordon. Denna teknik kan drastiskt ändra på kapaciteten i transportsystemet, men också få stor påverkan på regional markanvändning. För att studera tillhörande samhällsfrågor krävs nya metoder. Detta är en viktig och rolig utmaning inom forskningsområdet de kommande åren.

Kontakta Anders Karlström

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson