Till innehåll på sidan

Britt Östlund

Professor i Teknisk vårdvetenskap

Om Britt Östlunds forskningsområde

Foto: Jann Lipka

Den demografiska utvecklingens betydelse för teknikutvecklingen inom hälso- och sjukvården handlar i grund och botten om nya förväntningar på liv och hälsa. Dagens historiskt unika situation med en förmodad medellivslängd som är två decennier högre jämfört med fyra generationer tillbaka har drastiskt ändrat förutsättningarna. Samtidigt pågår en utveckling av mobila tjänster och ökade möjligheter till prevention, vård och rehabilitering i hemmet.

Den nya situationen ändrar villkoren för det interprofessionella samarbetet i vården, patientens roll och de arenor där vård och omsorg bedrivs. Detta ökar kraven på innovativa åtgärder och processer och en anpassad arbetsorganisation och metoder för bättre delaktighet av alla involverade aktörer, inte minst patienter och omsorgstagare.

För att få till stånd en effektiv implementering arbetar Britt Östlund med att engagera dem som arbetar i den dagliga verksamheten i innovationsprocesserna. I samarbete med Röda Korsets högskola bidrar arbetet till utformningen av sjuksköterskans yrkesroll i samband med digitaliseringen inom vård och omsorg. Det handlar bland annat om att vidareutveckla metoder som möter kraven på helhetssyn, livskvalitet och evidens samt stärka medborgarnas möjligheter till delaktighet och ansvarstagande för sin egen hälsa.

Kontakta Britt Östlund

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson