Till innehåll på sidan

45 miljoner till forskningsinfrastruktur

KAPITALTILLSKOTT

Publicerad 2015-06-23

Stiftelsen för Strategisk Forskning lanserat nu programmet Research Infrastructure Fellows, RIF. Syftet är att stärka svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Av 225 utdelade miljoner får KTH 20 procent av pengarna.

Protein betraktad med ett superupplösande mikroskop.

Utlysningen har riktat sig till nyckelpersoner som ska driva forskningsinfrastruktur och ha en central operativ roll för att utveckla verksamheten.

Varje projekt i programmet får bidrag på 15 miljoner kronor under en period på 5 år. Målet är att stödet ska förbättra och öka tillgänglighet för svensk forskningsinfrastruktur, befrämja tvärvetenskap och samarbete mellan lärosäten, discipliner samt engagera nya användargrupper, inklusive industrin.

Lars Hultman, SSF:s vd, berättar att bidragsformen är tänkt att skapa attraktiva karriärvägar för experter, labchefer och forskningsingenjörer som driver och utvecklar avancerade instrument, mätmetoder eller storskaliga beräkningar. Syftet är också att öka användningsgraden av respektive infrastruktur och göra den tillgänglig för flera, inklusive industrin.

De tre bidragsmottagarna på KTH är:

  • Hans Blom för Nationell infrastruktur för superupplösande mikroskopi.
  • Erwin Laure för Swedish Exascale Computing Initiative, SECI.
  • Nils Nordell för Strategisk utveckling av Electrumlaboratoriet, CMPLab.

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Erwin Laure (erwinl@pdc.kth.se), Hans Blom (hblom@kth.se) eller Nils Nordell (nordell@kth.se).