Till innehåll på sidan

Albano-projekt prisas

Publicerad 2016-05-02

Byggandet av campus Albano som ska förbinda KTH med Stockholms universitet har fått utmärkelsen Stockholms studentvän 2016.

Stockholms studentkårers centralorganisation som delar ut utmärkelsen skriver:
"SSCO vill med utmärkelsen Stockholms studentvän 2016 uppmärksamma ett vitalt byggprojekt som i många led inkluderat studenter och forskare i processerna fram till byggstart, vilket är goda exempel att lyfta fram. SSCO tror att Albano-projektet kommer att bidra till att förbättra Stockholms studenters sociala situation, öka Stockholmsregionens attraktivitet och att projektet även kommer att ge ringar på vattnet för andra campusutvecklingsprojekt och bostäder för studenter."

Campus Albano är ett samarbete mellan KTH, Stockholm stad, Stockholms universitet, Akademiska hus och Svenska bostäder.

 I december förra året startade byggandet av det som ska bli 100 000 kvadratmeter campus med forsknings- och utbildningslokaler och 1 000 nya student- och forskarbostäder.

Första inflyttning är beräknad till 2018 när det gäller bostäderna och ett år senare för universitetslokalerna.

Text: Jill Klackenberg