Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Äldre missnöjda med att bo kvar hemma

NYHET

Publicerad 2013-05-27

En forskare vid KTH har studerat hur äldre ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta. På tvärs mot rådande äldrepolitik visar forskningen att både individer och samhället kan vinna på att äldre flyttar tidigare än vad de gör idag.

Maria Kulander, forskare och doktorand vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH.
Maria Kulander, forskare och doktorand vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH.

Maria Kulander, forskare och doktorand vid institutionen för fastigheter och byggande vid KTH, har studerat hur åldersgruppen 65-85 år boende i ordinarie bostadssektor upplever sitt boende. Hon har genomfört sin studie i Gävle, där bostadsmarknaden är i jämvikt och priserna är ungefär genomsnittliga för Sverige.

– 80-85-åringar är mindre nöjda med sitt boende än vad 65-75-åringarna är. Man bor kanske ensam i en villa eller lägenhet som blivit för stor, lever ett mindre aktivt liv än tidigare och har försämrad hälsa. Trots att man skulle vilja flytta kan det brista i initiativförmåga och man saknar information. I England, där man gjort liknande studier, utbildas äldre så att de lättare kan fatta rationella beslut om sitt boende, säger Maria Kulander.

Hon talar om välfärdsförluster som uppstår när människor bor där de inte borde bo. Nu för tiden flyttar man in på äldreboende ganska sent, och det verkar finnas glapp mellan olika boendeformer. Man är för pigg och frisk för äldreboende, men är inte nöjd i det egna hemmet.

– De som planerar och bygger för de här grupperna borde ta bättre reda på vilka typer av boenden som efterfrågas. Seniorboende och trygghetsboende är olika alternativ som ännu inte har några riktigt fasta definitioner, vilket nog också bidrar till otydlighet. Man borde satsa på boenden anpassade för 75+ snarare än för 55+, säger Maria Kulander.

Många oroar sig för sina månatliga kostnader, och även om flytten går till ett mindre boende kan det bli dyrare om det är nytt. Helst vill man bo kvar i samma område, fast lite mer centralt, och kunna behålla sitt sociala nätverk.

Att boendet matchar livssituationen är naturligtvis positivt ur ett individuellt perspektiv, men även samhällsekonomiskt finns vinster att göra om man hjälper människor att flytta i rätt tid.

– Man vill flytta men tycker inte att man kan, och det är inte optimalt vare sig för den äldre personen, eller för den barnfamilj som skulle behöva det större boendet bättre. När en familj lämnar sin lägenhet skapas utrymme för nästa steg, då andra kan flytta in i deras gamla mindre, billigare lägenhet, säger Maria Kulander.

Hon lägger till att äldrepolitiken går ut på att folk ska bo kvar i sitt boende så länge som möjligt. För gruppen 65-75 år är den politiken bra, men generellt sett inte för de som är 10-20 år äldre.

– Här behövs riktade åtgärder för att underlätta flytt. Personlig service i form av information och rådgivning samt ekonomisk subvention kan få positiva effekter på flera plan. Den subvention som kan ge mest effekt är en subvention av flyttkostnader med mera för äldre pensionärer med stora bostäder, säger Maria Kulander.

Hon tillägger att det finns anledning att tro att situationen ser liknande ut på orter i Sverige med samma förutsättningar som Gävle.

Maria Kulander har precis lagt fram sin licentiatuppsats "Do the Elderly Move at the Right Time" vid KTH.

För mer information, kontakta Maria Kulander på 070 - 349 21 42 eller maria.kulander@abe.kth.se.

Maria Hult