Till innehåll på sidan

Bättre kommunikation mellan patient, vårdpersonal och anhöriga

NYHET

Publicerad 2014-11-03

Whiteboardtavlorna har gjort sitt på vårdhemmen. Det kan tre KTH-studenter konstatera. Nu vill de kasta ut tavlan till förmån för ett superenkelt verktyg som alla kan förstå och använda.

KTH-studenterna Anna Movin, Jonna Sellén och Björn Helgeson har tillsammans tagit fram en kommunikations- och planeringstjänst för äldreomsorgen. 

Bingo, som tjänsten heter, syftar att skapa en enklare och tydligare dialog mellan anställda, anhöriga och boende på ålderdomshem. 

Tjänsten, som än så länge är ett koncept om än mycket tydligt sådant, ger en glasklar lösning på ett flertal problem inom äldreomsorgen.

Anna Movin.

– Jonna Sellén har tidigare jobbat sex år inom äldreomsorgen. Med den erfarenheten kunde vi alla tre förstå att behoven och förutsättningarna ser olika ut beroende av målgrupp. Det handlar alltså om att anpassa gränssnittet till vem som ska använda det, säger Anna Movin, en av KTH-studenterna involverade i arbetet med Bingo.

Hon fortsätter med att berätta att de anhöriga ska kunna logga in via en webbsida och direkt ta del vilka aktiviteter de äldre varit med i, till exempel promenader. De kan också kommunicera med de äldre den här vägen, till exempel skicka hälsningar direkt till avdelningens storbildsskärm. Allt som allt ska detta ge en ökad transparensen, och på så sätt kan ett förtroende byggas upp och anhöriga kan i större utsträckning följa med i vårdtagarens liv.

De anställda använder å sin sida en mobilapp, eftersom de ofta är ute på avdelningarna och därmed inte alltid har tid att sätta sig vid en dator. När tid finns, eller för mer komplicerad information, ska det dock även finnas ett webgränssnitt. Personalen dokumenterar 
dessutom redan idag många sysslor så Anna och de andra tror att det finns ett behov att göra denna dokumentation smidigare. 

– För vårdtagarnas del måste tekniken vara så enkelt som möjligt så att alla kan använda den. Ska man exempelvis hålla på med fjärrkontroller är det inte säkert att tjänsten faktiskt används. Vi har istället tänkt oss storbildsskärm med rullande information. Alla ska ha möjlighet att ta del av information och vi har därför valt en enkel lösning utan krav på komplicerad interaktion mellan användaren och tekniken, säger Anna Movin.

Björn Helgeson.

Alltså är systemet uppdelat i tre delar som var och ett inriktat på sin respektive målgrupp. Det vill säga att varje gränssnitt är speciellt utformat efter användarnas behov. 

Att whiteboarden som kommunikationsverktyg spelat ut sin roll står samtidigt helt klart. 

– Informationen på den blir snabbt väldigt rörig, snudd på kaosartad. Det tar tid att uppdatera whiteboarden, och man ska också komma ihåg att just uppdatera det som står där. Att namnsdagar skrivs ut är till exempel en viktig faktor för de äldre, så sådana saker får inte glömmas bort, säger Anna Movin.

Jonna Sellén.

Om några dagar börjar Anna, Björn och Jonna utveckla en prototyp tillsammans med patienter, vårdpersonal och anhöriga på ett äldreboende i Stockholm. Att utvecklingen sker tätt ihop med användarna är viktigt, vilket inte minst namnsdagarnas viktighet påminner om.

– Det är förstås svårt att gissa sig till vad användarna vill ha. Det ska bli väldigt spännande att se hur allt kommer att fungera i praktiken och ta reda på vad användarna tycker, säger Anna Movin.

Innan sommaren lanserades Openlabs "Innovationstävling inom äldreomsorgen". Vinnarna i denna tävling är just Anna Movin, Jonna Sellén och Björn Helgeson som förutom 10 000 kronor även får möjligheten att implementera sin tjänst på ett äldreboende i Stockholms stad.

Här får Björn Helgeson, Anna Movin och Jonna Sellén ta emot förstapriset i Openlabs "Innovationstävling inom äldreomsorgen".

Så här lyder motiveringen:

"Vinnarna har tagit fram ett interaktivt, kreativt och innovativt kommunikationssystem som ska underlätta för de som arbetar inom äldreomsorgen, anhöriga men främst för de äldre själva såklart"

Här hittar du mer information om Bingo: vimeo.com/105805844

Openlab är ett samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Här hittar du Openlab: www.openlab.se

Text: Peter Larsson

För mer information, kontakta Anna Movin på movin@kth.se.