Till innehåll på sidan

Blå forskning nyckel till hållbar framtid

Flygbild över Kristineberg Center för marin forskning  och innovation
Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Foto: Eduardo Infantes

NYHET

Publicerad 2022-01-19

Hallå där, Fredrik Gröndahl. Du är ansvarig vid KTH för satsningen Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Vad ska göras där?

– Genom centret knyts band mellan forskare från olika discipliner som kan mötas och skapa ny, spännande projekt. Centret har också ett stort marint nätverk med parter från industrin, regionerna och kommuner som är väldigt bra att ha vid skapandet av större samverkansprojekt.

Vad blir KTH:s del i den marina forskningsstationen?

porträttfoto Fredrik Gröndahl
Fredrik Gröndahl, universitetslektor vid KTH.

– KTH har för närvarande forskning och undervisning vid stationen kopplad till fyra av KTH:s fem skolor. Till exempel finns kurser i arkitektur samt forskning kring vattenbruk exempelvis algodling och bio-raffinaderi med fokus både på livsmedel och material i form av polymerkemi. Testning av undervattensrobotar i samarbete med Swedish Maritime Robotics Centre (SMARC) sker också här eftersom tillgång ges till riktigt salt havsvatten och möjlighet till sjömätning är svårt att få tillstånd för annars. Stora forskningscentrum vid KTH som idag har kopplingar till Kristineberg är idag bland andra SMARC och Blå Mat.

Varför är detta centrum viktigt för KTH? 

– För KTH som tidigare inte haft så mycket marin verksamhet erbjuds nu möjligheten att utveckla forskning kopplad till den marina miljön. Genom att haven utgör 71 procent av jordens totala yta så spelar de en nyckelroll för mänskligheten framöver. Vi behöver etablera energisystem som vindkraft och vågkraft i haven samt utveckla ett marint vattenbruk med odling av värdefull biomassa som alger för användning till mat och material. Haven är vår nyckel till en hållbar framtid och spelar också en avgörande roll för klimatarbetet genom sitt stora upptag av koldioxid.

Hur ser du på framtiden för blå forskning?
 
– Vi måste bli mycket bättre på att utnyttja de stora möjligheter som finns i våra hav. Detta har forskningsfinansiärer både nationellt och internationellt insett och stora summor satsas till Blå Innovation och Blå Ekonomi med mera.

 
Forskningscentret är en samdrift mellan KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innovatum och RISE.
 
Berättat för: Peter Ardell