Till innehåll på sidan

Bredare grepp om miljöpåverkan

MILJÖ

Publicerad 2014-06-19

Att skapa en helhetsbild av hur en ny väg, ett nytt bostadsområde eller byggandet av en ny bro påverkar miljön ska bli lättare i framtiden.
Det hoppas en grupp forskare från bland annat KTH som fått tio miljoner kronor från Naturvårdsverket för att göra miljöbedömningar mer kompletta.

Berit Brokking Balfors.

– Vi ska titta på miljöfrågorna ur ett brett och tvärvetenskapligt  perspektiv, säger Berit Balfors, professor vid institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH.

Hon är också utsedd att leda forskargruppens arbete under tre år. I gruppen ingår såväl teknikforskare och naturvetare som miljöekonomer, planerare och miljöjurister bland annat. På bred front ska de arbeta fram förslag till hur man kan arbeta mer effektivt och ändamålsenligt med miljöbedömningar.

– Ofta kan det vara en sektor i taget som miljöbedöms och sedan får kommunen samordna och sätta ihop pusselbitarna. Risken finns att saker hamnar mellan stolarna och att några bitar tappas bort, säger Berit Balfors.

Som ett flagrant exempel på där bristfällig utredning av hur miljön kan komma att påverkas nämner hon tunneln genom Hallandsåsen där den ena handen inte visste vad den andra gjorde.

– Vi hoppas att resultatet av vår forskning kommer att användas av till exempel myndigheter, kommuner och länsstyrelser vid miljöbedömningar, säger Berit Balfors och tillägger att det finns ett stort internationellt intresse för den här typen av forskning.

Projektet som görs inom ramen för samhällsplanering för minskad miljöpåverkan går under namnet Speak- som står för Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge.

Text: Jill Klackenberg