Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bygger nästa generations mobila VR-teknik

Konrad Tollmar, docent på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH. Foto: Jenny Minnema.

NYHET

Publicerad 2016-11-21

KTH har fått ett forskningsanslag från Vinnova för att utveckla nästa generations mobila Virtual Reality-teknik. Tillsammans med Tobii och Ericsson kommer projektet att ta fram en prototyp med mobil VR med inbyggd ögonspårning som skall användas tillsammans med Ericssons 5G-testnät.  

– Visst finns det mobil VR-teknik redan, men dagens lösningar är begränsande. Man sitter fast med en sladd i en stor dator. De drar därtill mycket ström och har dålig upplösning. Det finns inte heller särskilt mycket innehåll att tillgå, säger Konrad Tollmar, docent på Skolan för informations- och kommunikationsteknik vid KTH.

Han är projektledare för SEEN (Smart Eye-tracking Enabled Networking) där KTH tillsammans med Tobii och Ericsson ska utveckla nästa generations Virtual Reality men också Augmented Reality (AR).

– Vi ska tillsammans med Tobii implementera ögonspårning i en VR-hjälm. I och med att vi vet var användaren tittar behöver vi bara leverera bild med hög kvalitetet just där, och kan låta resten hålla lägre kvalitet. På det sättet blir VR-tekniken energimässigt mycket mera effektiv, och dataöverföringsmängden blir lägre.

Konrad Tollmar lägger till att upplevelsen i mångt och mycket kommer att likna hur vi normalt ser på vår omgivning, där bilden är skarp där vi tittar och inte fullt lika skarp i periferin.

– Ericsson är också med på tåget och tillsammans med dem ska vi bygga tjänster i deras 5G-nät som kan leverera VR-innehåll. En sådan tjänst skulle till exempel kunna lära sig hur användaren, enskilt eller som del av en större grupp, tittar på innehåll. Detta är dock en lite mera visionär idé för framtiden.

Hur är det då med framtida användningsområden? Konrad Tollmar berättar att marknaden för VR och AR håller på att växa till sig, särskilt inom spel- och filmbranschen samt andra typer av upplevelser.

– Vi har diskuterat mycket med människor i branschen om det framtida användandet av VR och AR. Upplevelser som musik är en väg, till exempel gå på konserter. Men man kan också tänka sig möjligheten att uppträda och spela musik tillsammans med andra. Kraven på den omedelbara upplevelsen ökar dock, och detta ställer stora krav på att till exempel tajmingen fungerar.
 
Det långsiktiga målet med projektet är att det ska mynna ut i en konsumentprodukt för mobilt VR, med den överkomliga prislapp som en sådan har.

Projektbudgeten är på 8,3 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med cirka hälften. 

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Konrad Tollmar på 070 - 733 79 00 eller konrad@kth.se .