Till innehåll på sidan

Cybersoldater ska skydda samhällets system mot hackare

– Ser jag framåt vill jag att centret ska bli starkt tillskott till Försvarsmakten och att vi ska samarbeta med andra myndigheter, företag och universitet, säger Pontus Johnson, professor och projektledare för starten av centret.
Publicerad 2019-09-11

Genom cyberattacker skulle samhällets hela el-, vård- och banksystem kunna släckas ner och tas över av främmande makt.
Nu ska värnpliktiga cybersoldater utbildas på KTH, i samarbete med Försvarsmakten.

Varje dag sker hundratals cyberattacker mot svenska myndigheter.
Attackerna är ett hot mot rikets säkerhet och det öppna, demokratiska samhället, och motiven kan vara såväl ekonomiska som politiska.
– Bara det faktum att hela vårt globala ekonomiska system finns i datorer gör samhället enormt sårbart, säger Pontus Johnson, KTH-professor i nätverk och systemteknik.
Han är projektledare för bildningen av det nya ”Centret för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet” som startas i januari 2020.

Cyberkrig sägs inom Försvarsmakten äga rum på det femte slagfältet, efter strid på land, till sjöss, i luften och i rymden.

Det digitala samhället har enligt Pontus Johnson hittills varit en ”relativt oreglerad domän”.
– Vi har på 20 år gått från att skicka e-post och söka recept, till att i dag lägga ut våra liv på sociala medier och använda tjänster som kopplar ihop vår hemdator med stora, övergripande samhälls-system...
Han kallar situationen för ”oerhört allvarlig”, och poängterar vikten av att snabbt jobba för att minska den stora digitala sårbarheten i samhället.

– I början trodde ingen att det skulle vara så här svårt att få till säkra datasystem – det var en överraskning för alla samhällssektorer, säger Pontus Johnson.
– Vi har sedan dess vant oss vid att aldrig någonsin kunna veta att vi är helt säkra mot angrepp.

Den första januari 2020 invigs Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektronik och datavetenskap, EECS, berättar projektledare Pontus Johnson.

Pontus Johnson framhåller att följderna av en cyberattack riktad mot dagens samhälle skulle få svåra konsekvenser på grund av att flera tidigare manuella tjänster har avvecklats.
– Förr fanns manuella system som gjorde att vi klarade oss utan datorer. Men om vi idag förlorar vårt IT-stöd så kommer vi inte att kunna falla tillbaka på sådana manuella system, för vi har avvecklat dem. Som ett konkret exempel har vi ju nästan inga bankkontor kvar.

Men mest bekymrad är Pontus Johnson över de svenska elkraftnätens utsatthet.
– Om elnäten släcks ner så stannar allt.
Han berättar att Ryssland för bara ett par år sedan stängde av elkraften i Ukraina, och att amerikanska elkraftsbolags driftcentraler nyligen hackades i en attack från Ryssland.
– Det konstaterades att Ryssland faktiskt hade möjligheten att trycka på knappen och stänga av elen i stora delar av USA. Men man valde att inte göra det…

Om en så kallad transformatorstation slås ut i en cyberattack kan det leda till att hela städer blir utan el i flera månader.
Den sortens transformatorstation finns bland annat utanför svenska kärnkraftverk.

Vad kommer cybersoldaterna att göra, konkret?
– De ska bygga och administrera säkrare system, och detektera intrång.
– Samhället skyddas genom att hackare upptäcks. Cybersoldaterna svarar genom att jaga ut inkräktarna och genom att få igång eventuellt förstörda system igen.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Håkan Lindgren

Pontus Johnson: Så påverkas hushållen om elen slås ut

-Efter ett tag finns det inte längre värme i husen.
-Vattentrycket sjunker, kvaliteten på vattnet försämras snabbt och snart kommer inget vatten ur kranarna.
-Tåg- och flygtrafik står stilla. Bilar kan bara köras tills tanken är tom – bensinstationer fungerar inte utan el.
-Kyl- och frysvaror blir snabbt dåliga. Matbutiker måste stängas eftersom de inte kan ta betalt utan el till de digitala kassorna.
-För sjukhus och mobiltelefoni finns reservaggregat som räcker i storleksordningen timmar eller dagar. Därefter kommer patienter att drabbas av inställda operationer och inte få mediciner i tid.

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-09-11