Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De gör musik av strålning

Axel Boman och Bo Cederwall, musiker respektive professor vid KTH
Axel Boman och Bo Cederwall, musiker respektive professor vid KTH
Publicerad 2011-06-28

Strålning är osynlig, och har fram till idag också varit ohörbar. Nu blir det ändring på det när KTH-professorn Bo Cederwall tillsammans med discjockeyn och musikern Axel Boman samt konstnären Kristofer Hagbard förvandlar strålning till vacker musik.

Axel Boman & The Radioactive Orchestras EP
Axel Boman & The Radioactive Orchestras EP

Projektet bygger på en idé av professor Bo Cederwall vid KTH och går ut på att med hjälp av toner på ett pedagogiskt sätt förklara något så abstrakt som atomkärnors inre struktur och den joniserande strålning som de kan utsända.

– Det är fascinerande och fantastiskt roligt att projektet utforskar den musikaliska dimensionen tack vare Axel Bomans och Kristofer Hagbards stora engagemang och skicklighet. Jag ser det som ett spännande samspel mellan människa och natur, säger Bo Cederwall, professor i experimentell kärnfysik på KTH.

Joniserande strålning ingår som en naturlig del av vår miljö - till exempel rymden, berggrunden men också våra egna kroppar - men förekommer också i former som är skapade på konstgjord väg, till exempel i medicinsk röntgendiagnostik. Joniserande strålning kan anta olika former - alfa, beta och gamma - och är så energirik att den kan slå ut elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket förvandlar atomerna till joner. Olika isotoper, som är atomer av samma grundämne men med olika antal neutroner och därmed olika masstal, har en karakteristisk kombination av energier i sin strålning. Det här ger ett unikt fingeravtryck av gammaenergier för en specifik isotop.

Det är med informationen om olika isotopers specifika fingeravtryck som new media-artisten och konstnären Kristofer Hagbard i ett dataprogram har gett varje isotop ett unikt ljud. Melodier för varje isotop skapas genom att härma det som händer när en atomkärna övergår från ett högre energitillstånd ner mot sitt grundtillstånd.

– Människan utsätts ständigt för joniserande strålning i varierande grad men den kan inte upplevas med våra sinnen. Den är ju osynligt och luktar till exempel inte. Att vi nu översätter gammastrålningen till ljudfrekvenser ger en helt annan upplevelse än den man kan få genom läroböcker eller vetenskapliga artiklar. Det ger information om atomkärnors komplexa strukturer en ny dimension som också blir tillgänglig för människor utan naturvetenskaplig bakgrund, säger Bo Cederwall.

Musiken som Axel Boman har skapat har blivit till en EP-skiva som i slutet av sommaren kommer att kunna köpas från skivbutiker runt om i världen och från Spotify, och skivan ska spelas på klubbar och festivaler i sommar. Axel har valt att ge ut skivan under gruppnamnet Axel Boman & The Radioactive Orchestra och den första låten heter "Rubidium 88 feat. Cobolt 60".

– Vem vet, det kanske är nästa svenska supergrupp vi ser början till. Musiken är i all fall strålande, säger Axel Boman.

Projektet att tonsätta strålning är ett samarbete mellan KTH (vilket också inkluderar doktoranden Karin Andgren, biträdande lektor Torbjörn Bäck och professor Arne Johnson), redan nämnda musiker och konstnärer samt Kärnkraftssäkerhet och utbildning (KSU), en intresseorganisation som bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen.

För mer information, kontakta Bo Cederwall på 08 - 553 782 03, Torbjörn Bäck (biträdande lektor, KTH) på 08 - 553 780 41, Axel Boman på 073 - 512 46 24 eller Kristofer Hagbard på 070 - 895 39 94.

Här kan du själv testa att göra musik av strålning

Här är en längre film om projektet

Här är en kortare film om projektet

Peter Larsson