Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De kan kommentera FN:s klimatrapport

NYHET

Publicerad 2014-04-10

FN:s klimatpanel IPCC släpper på söndag den tredje delrapporten inom den femte bedömningen av kunskapsläget om klimatförändringarna. De två tidigare har behandlat den naturvetenskapliga grunden samt konsekvenser och anpassning inför de förväntade effekterna. Den tredje delrapporten handlar om åtgärder för att minska klimatförändringar.

Josefin Wangel är en av KTH-forskarna som kan kommentera IPCC-rapporten. Foto: Christer Gummeson.

– De två tidigare rapporterna har förstärkt tidigare budskap. Mänsklig påverkan på klimatet är tydlig. Fortsatta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer orsaka fortsatt uppvärmning och förändringar i klimatsystemet. För att begränsa klimatförändringarna krävs signifikanta och uthålliga minskningar av utsläppen av växthusgaser, säger Göran Finnveden, professor och vice-rektor för hållbar utveckling på KTH. 

Han fortsätter att kommentera de tidigare två rapporterna genom att säga att redan vid uppvärmning med en eller 2 grader över förindustriella nivåer finns det beaktansvärda risker. Riskerna blir stora vid temperaturökningar på 4 grader eller högre och innebär bland annat omfattande förlust av biologisk mångfald, stora risker för matproduktion, och att normala aktiviteter som att odla mat och arbeta utomhus äventyras inom vissa områden. Risker finns också att man ska nå tröskelvärden för irreversibla förändringar och dessa ökar ju högre temperaturökningarna blir.

För att minska dessa risker krävs åtgärder inom en rad olika områden. På global nivå behöver utsläppen börja minska snart för att vi ska kunna nå det så kallade 2-graders målet. 

I den tredje delrapporten diskuteras åtgärder inom en rad olika sektorer som energi, transporter, byggnader och jordbruk. KTH bedriver forskning inom en rad av dessa olika områden. 

Nedan finns exempel på KTH-forskare som kan bidra med kunskap om åtgärder inom olika områden (uppradade per forskningområde). Observera att föreläsningar och andra åtaganden kan göra att forskarna under kortare perioder kan vara svåra att få tag på.

• Hållbar konsumtion: Josefin Wangel, 08 - 790 85 88, josefin.wangel@abe.kth.se.

• Byggnader: Tove Malmqvist, 08 - 790 85 53, tove.malmqvist@abe.kth.se.

• Energisystem: Lennart Söder, 08 - 790 89 06,  lsod@kth.se.

• Energieffektiviseringar: Per Lundqvist, 08 - 790 74 52, Per.Lundqvist@energy.kth.se.

• Biobaserad ekonomi: Fredrik Gröndahl, 070 - 636 31 50, fgro@kth.se.

• Samhällsbyggnad: Amy Rader Olsson, 070 - 757 48 08, amy.olsson@abe.kth.se.

• Hållbara städer: Mattias Höjer, 08 - 790 64 51, hojer@kth.se.

• Ekonomi och klimatförändring: Staffan Laestadius, 08 - 790 67 46, staffan.laestadius@indek.kth.se.

För övergripande frågor, kontakta Göran Finnveden på 08 - 790 73 18 eller goranfi@kth.se.

Peter Larsson