Till innehåll på sidan

De utvecklar framtidens undervattensrobotar

Här är KTH-ubåten Calle.

NYHET

Publicerad 2017-02-08

Forskare vid KTH har fått ett anslag om 100 miljoner kronor för att utveckla nästa generations undervattensrobotar. Pengarna går till forskningscentret Swedish Maritime Robotics Centre (SMaRC), en nationell och tvärvetenskaplig samlingspunkt för forskning och utveckling av maritima robotar för havsodling, områdesbevakning och miljömätningar.

Dagens undervattensrobotar har en begränsad räckvidd och uthållighet vilket gör att de oftast kräver kontinuerlig assistans av till exempel dykare och fartyg. Detta är dyrt och man kan inte nyttja robotarnas fulla potential.

Målet med SMaRC är att vara med och utveckla nästa generations robotar till farkoster som både är smartare, har längre räckvidd och uthållighet och som dessutom ska vara billigare.

Ivan Stenius, centrumföreståndare och universitetslektor på KTH.

– Undervattensrobotar har potential att revolutionera forskningen om våra oceaner och polarområden på samma sätt som satelliter gjorde på 70-talet. Detta genom att man kan studera helt oupptäckta områden där människan aldrig varit förut, säger Ivan Stenius, centrumföreståndare och universitetslektor på KTH.

Forskningsutmaningarna återfinns främst i arbetet att höja robotarnas totala systemprestanda vilket gör att flera olika ingenjörsdiscipliner måste samverka för att åstadkomma en holistisk förbättring. För att göra detta har forskarna identifierat fyra nyckelområden som kräver mer forskning. Dessa är autonomi, uthållighet, perception och kommunikation (under vattnet).

– Sverige har redan idag en stark position inom området för undervattensteknologi, bland annat med ubåtar i världsklass. Forskningen inom SMaRC säkerställer att vi behållervår position och är med i täten i övergången till obemannade system. Det kommer ge svensk industri mycket goda möjligheter att expandera på befintliga och nya marknader, säger Ivan Stenius.

Forskningen kommer att vara tillämpad med fokus på att lösa industrins utmaningar. Som en sammanbindande länk mellan de olika forskningsinriktningarna har forskarna ett demonstratorprogram där nya algoritmer, metoder och sensorer kommer att testas i labb och i verkliga miljöer som Östersjön, Nordsjön, Medelhavet och Svalbard.

Som en del av demonstratorprogrammet kommer SMaRC att ha en omfattande gemensam test- och utvecklingsverksamhet som kräver samarbete mellan olika vetenskaper som oceanografi, marinbiologi och polarforskning. Erfarenheterna från dessa test och utvärderingsperioder kan sedan återmatas direkt in i forskningsprogrammen. Genom att forskare med väldigt olika bakgrund och specialiteter blandas kommer helt nya lösningar, idéer och innovationer att skapas.

SMaRC finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som har beslutat dela ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom SSF:s forskningsprogram Industrial Research Centres (IRC). Förutom undervattensrobotarna får ytterligare tre forskningscenter 100 miljoner var. Dessa tre kommer att arbeta med att ge bättre förståelse för hur läkemedel tas upp i kroppen, om biomarkörer för diabetes och om havre. Projekteten ska bidra till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle och effektivare behandlingsmetoder för sjukdomar.

Förutom KTH kommer forskare från Stockholms och Göteborgs universitet att ingå i SMaRC. Industriella partners är SAAB, MMT Sweden, FMV och FOI.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Ivan Stenius på 070 - 288 82 63 eller stenius@kth.se.