Till innehåll på sidan

Digitalisering för fossilfri mobilitet i Sverige

NYHET

Publicerad 2016-06-13

Sveriges målsättning att bli ett av världens första fossilfria länder kräver en genomgripande förändring av transportsektorn. Därför har forskningsstiftelsen Mistra valt att ge 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet SAMS, ett KTH- och VTI-lett konsortium i nära samverkan med Stockholms stad, en stark företagsgrupp och flera ytterligare forsknings- och samhällspartners.

Programmets genomgripande tema är att utforska och vidareutveckla mobilitetstjänster som till exempel kan göra det mer attraktivt att resa utan egen bil och skapa ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Anna Kramers, forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys och Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH.

– Vi vill anpassa teknik, uppkoppling och ny mjukvara för mobilitetstjänster till användares verkliga behov. Vi är övertygade om vi med detta kan skapa en bättre mobilitet för användare samtidigt som energi- och resursförbrukning samt utsläppsnivåer minskar rejält, säger Anna Kramers, forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys och Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH.

Peter Georén, föreståndare på KTH Integrated Transport Research lab (ITRL), ger sin syn på det arbete som ska utföras.

– Digitaliseringen pågår för fullt, Det finns självkörande fordon, vi ser nya företag och tjänster på marknaden, men det vi vill bidra med är att utveckla de miljömässigt och socialt hållbara lösningarna för detta, säger Peter Georén.

Forskningsprogrammet kommer att testa teknik som ger möjlighet att kombinera kollektivtrafik och olika sorters mobilitetstjänster i digitala plattformar.

– Stockholm har som mål att vara en fossilbränslefri stad 2040. Samarbetet med KTH och VTI är viktigt för att få in ny kunskap i stadens arbete med att nå utsatta klimatmål säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Företaget Ericsson har sedan länge samarbetat med KTH genom satsningar i CESC och ITRL, och båda är centrala komponenter i Mistras SAMS-satsning.

Karolina Isaksson, Forskningsledare på VTI. Foto: Andreas Schander/VTI.

– Ericssons bidrag i detta program är digitaliseringens möjligheter för att nå FN:s hållbarhetsmål. Vi ser fram emot intensivt och kreativt arbete för att skapa innovationer och identifiera nya möjliga vägar till en hållbar framtid, säger Sara Mazur, forskningschef på Ericsson.

Programmets tvärvetenskapliga fokus på användargruppers perspektiv och förutsättningar i kombination med teknikperspektiv, institutionella dimensioner och hållbarhetsanalys gör det till en unik satsning även utifrån ett internationellt perspektiv.

– Digitalisering har hittills mest kopplats till tekniska frågeområden, men relativt lite arbete har lagts ned på att förstå de sociala, beteendemässiga och organisatoriska pusselbitarna som är avgörande för att få praktiskt genomslag och därigenom en verklig förändring, säger Karolina Isaksson, Forskningsledare på VTI.

Konsortiet består av följande parter: KTH, VTI, Stockholms stad, Ericsson, K2, Karlstads universitet, Lunds universitet, Trafikverket, Malmö stad, Botkyrka kommun, FRAC, Scania, Open Lab, Samtrafiken, Savantic och Transformator design.

Mer information om SAMS finns på Mistras webbplats.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Anna Kramers (KTH) på 08 - 790 85 02 / anna.kramers@abe.kth.se, Jonas Åkerman (KTH) på jonas.akerman@abe.kth.se / 08 - 790 73 02 eller Karolina Isaksson (VTI) på  076 - 633 43 28 / karolina.isaksson@vti.se.