Till innehåll på sidan

Dina sopor driver min tv

Effektiv stadsplanering är en viktig pusselbit för smart energiförbrukning
Effektiv stadsplanering är en viktig pusselbit för smart energiförbrukning
Publicerad 2010-08-18

KTH beslutade 2008 att skapa fem strategiska forskningsplattformar. Energiplattformen är en av dessa fem, och de har nu tagit fram sju filmer som förklarar vad de egentligen pysslar med om dagarna.

Jonas Åkerman, forskningsledare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH
Hur ska biobränslen användas för att få största möjliga miljöeffekt? Jonas Åkerman, forskningsledare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH, forskar för att ta reda på det.

Syftet med KTH:s forskningsplattformar är att komplettera den ämnesspecifika forskning som bedrivs på KTH, och därigenom få högre forskningskvalite och fler synnergieffekter mellan olika forskningsområden.

Hur detta ska gå till blir tydligt i de sju filmer som energiplattformen tagit fram för att visa vad forskarna inom plattformen jobbar med just nu.

Bland annat får tittaren veta hur hans eller hennes sopor kan omvandlas till elektricitet som driver grannens tv, eller bilen som vederbörande tar till jobbet varje morgon.

Forskningen rörande biobränslen är omfattande, och inbegriper hela produktionscykeln från avfall till energi med många parter involverade.

– Vi samarbetar med industrin och andra universitet, både i Sverige och utomlands. Dessutom jobbar vi med Värnamo testanläggning som är en av de största i Sverige, säger Klas Engvall, adjungerad professor i kemisk teknologi vid KTH.

Vidare berättar Björn Palm, professor i energiteknik vid KTH, att uppvärmning och avkylning av exempelvis teknisk utrustning och hus förbrukar 15 procent av all elektricitet i världen. Bara några få procents bättre effektivitet skulle ge stora energibesparingar och därmed ekonomiska fördelar, vilket är det han och hans kollegor försöker att uppnå deras forskning.

Att dessa besparingar är välkomna har för övrigt inte minst aktualiserats under sommaren och vintern som gick, två årstider som varit ovanligt varma och kalla vilket påverkat bland annat elpriserna.

Slutligen berättar Jonas Åkerman, forskningsledare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys på KTH, att det är viktigt med ett överblickande systemperspektiv. Mer specifikt forskar han och hans kollergor om hur städer bör planeras för att minimera resandet och hur biobränslen, som är en begränsad resurs, ska användas på bästa sätt.

Klart att du vill veta mer. Styr nu genast din webbläsare i nedanstående riktning.

Energiplattformens filmer på Youtube

Peter Larsson