Till innehåll på sidan
Anders Nilsson, från KTH, är en av doktoranderna som deltar i en sino-europeisk doktorandskola i Kina.(Foto:Tarek AlSkaif)

Doktorander i Kina löser energigåta

Publicerad 2015-03-12

Under två veckor träffas drygt 60 doktorander och ett antal lärare i en sino-europeisk doktorandskola.
Med gemensamma krafter letar man lösningar till hur Kina ska bli koldioxidneutralt till år 2040.

– Ett sådant här utbyte är ju väldigt inspirerande. Här får doktoranderna som är vana att borra sig ner i sitt ämne, arbeta bredare, säger Per Lundqvist, som är kursledare och till vardags professor i energiteknik.

Förutom tio doktorander har han även ett antal kollegor som lärare/föreläsare på kursen med sig från KTH i Kina.

Bland de totalt 60 doktoranderna är ungefär hälften från Kina och hälften från Europa med det gemensamt att deras forskning är kopplad till energifrågor.

Anders Nilsson, från KTH, är en av dem. Han forskar inom Urban Sustainable Development/Smart Cities/Smart Urban Metabolism på avdelningen för Industriell Ekologi.

– Utbytet över skol- och kulturgränser är både givande och triggande. Detta gör sig inte minst tydligt i projektarbetena där vi jobbar tätt tillsammans - i vissa situationer ställer det höga krav på tolerans och förståelse. Skolan är en utmärkt mötesplats för unga forskare och jag tror att chanserna till fortsatta samarbeten över gränserna i framtiden är stora för många av oss, säger han i en mejlintervju.

Anders Nilsson berättar att dagarna flyter på i ett högt tempo. Föreläsningar på förmiddagarna varvas med arbete i mixade grupper på eftermiddagarna där sju-åtta doktorander arbetar med olika utmaningar och idéer.

Första veckan hölls skolan i Shanghai och andra i Hangzhou.

– Mötet med de kinesiska studenterna är väldigt stimulerande. I vissa aspekter har vi diametralt motsatta perspektiv vilket ger en häftig spännkraft i diskussionerna. Då förutsättningarna och utmaningarna för det kinesiska energisystemet skiljer sig så enormt från till exempel det svenska finns det mycket att lära från varandra.

Kina är det land i världen som släpper ut mest koldioxid. Tror du på China CO2 neutral by 2040?

– Jättesvår fråga. Målet är väldigt ambitiöst och utmaningarna att nå dit är enorma. Men jag väljer att vara optimistisk och tror att Kina har goda förutsättningar för att i alla fall komma en bra bit på vägen till dess. Förhoppningsvis har våra diskussioner här bidragit till en bra grogrund för en positiv framtida utveckling.

Per Lundqvist håller med:

– Alla bidrag till lösningar i rätt riktning är bra. Ett sådant här projekt ger stor möjlighet att tillsammans hitta nya vinklar och perspektiv.

Vad har varit det mest intressanta hittills?

– Jag tar med mig många lärdomar härifrån men effekterna av den explosionsartade utvecklingen Kina har gått igenom de senaste decennierna är verkligen fascinerande att ta del av. Relationen mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan är ständigt närvarande i diskussionerna och det kan ibland vara svårt att ta in kraften i det enorma industriella maskineri Kina utgör. Utöver det tycker jag de sociala bitarna har varit fantastiskt givande. Upplevelserna kring mat, kultur och stadsliv är minnen för livet, berättar Anders Nilsson.

Skolan är resultatet av ett samarbete mellan fyra lärosäten; TUE Eindhoven i Holland och KTH inom det europeiska universitetsnätverket Cluster samt Shanghai Jiatong University och Zhejiang University från Kinas sida. Detta inom ramen för SEEP, Sino European Engineering Education platform. KIC InnoEnergy har också varit involverat.

Även två av KTH:s strategiska partners, ABB och Sandvik, som på olika sätt arbetar med Kinas framtida energiomställning, har varit delaktiga bland annat genom att bidra med föreläsare och frågeställningar för doktoranderna att jobba med.

Nästa år ska en liknande gränsöverskridande doktorandskola hållas i Europa med temat EU CO2 neutral by 2040.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-03-12