Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dubbelspår behövs på Västkustbanan

NYHET

Publicerad 2012-05-28

Tågresandet på längre sträckor ökade med 40 procent när SJ körde tågtrafik parallellt med Öresundstågen. En undersökning som forskare gjort bland resenärerna på tågen på Västkustbanan visar att kortare restider värderas högt. Särskilt snabbtågsresenärer utmärker sig.

I Halmstad väntar påstigande resenärer på SJ:s Intercitytåg mot Göteborg, men den trafiken har upphört och på Västkustbanan är det nu Öresundstågen som kör hela sträckan. Fotograf: Oskar Fröidh.
I Halmstad väntar påstigande resenärer på SJ:s Intercitytåg mot Göteborg, men den trafiken har upphört och på Västkustbanan är det nu Öresundstågen som kör hela sträckan. Fotograf: Oskar Fröidh.

– De som reser långt med SJ 2000 har en betalningsvilja för kortare restider som är högre än den Trafikverket använder i sina kalkyler, säger Oskar Fröidh, trafikforskare vid KTH.

Det är i ett forskningsprojekt som resenärernas attityder och värderingar på Västkustbanan mellan Göteborg och Skåne undersökts. Forskarna har frågat hur mycket man är villig att betala för kortare restider, komfort, servering och varumärket. Undersökningen genomfördes under den period när SJ och Öresundståg båda körde tåg mellan Göteborg och Malmö.

– Resultaten visar förvisso att många resenärer väljer tåg efter lämpliga avgångs- och ankomsttider och lågt biljettpris, något som i regel gynnat Öresundståg. SJ har däremot vunnit resenärer som önskar kortare restider, god komfort och servering ombord på tågen. Det har också visat sig att SJ har ett starkare varumärke som värderas högre än Öresundståg, säger Camilla Byström, forskare hos WSP.

SJ upphörde med sin fjärrtågstrafik mellan Göteborg och Malmö i april 2012 på grund av dålig lönsamhet. Nya tåg och kortare restider skulle underlätta för att åter få lönsamhet i fjärrtågstrafiken när Öresundstågstrafik kör på samma sträcka.

– För att kunna uppfylla målen med ökat kollektivresande måste man prioritera de återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan och högre hastigheter. 250 km/h skulle vara möjligt med tågkonceptet Gröna Tåget som vi också arbetat med på KTH, säger Oskar Fröidh.

Han tillägger att det idag går fortare att åka bil på motorvägen och det är viktigt med kortare tågrestider för att få flera resenärer att ta tåget istället för bil.

Forskningsprojektet har genomförts vid avdelningen för trafik och logistik (även en del av KTH Järnvägsgruppen) på KTH i Stockholm i samarbete med WSP Analys & Strategi. Forskingen har finansierats av Trafikverket.

Här hittar du forskningsrapporten: bit.ly/JP3V7r

För mer information om forskningen, kontakta Oskar Fröidh på 08 - 790 83 79 / oskar.froidh@abe.kth.se, Camilla Byström (forskare på WSP Analys & Strategi) på 08 - 688 76 56 / camilla.bystrom@wspgroup.se.

För information som rör ämnet i övrigt, kontakta Per Konrad (Trafikverket i Malmö) på 010 - 123 77 58 / per.konrad@trafikverket.se eller Gunnar Wulff (Öresundståg) på 076 - 633 96 69 / gunnar.wulff@oresundstag.se.

Peter Larsson