Till innehåll på sidan

Eliasson hoppas på ingenjörerna

Publicerad 2018-11-09

Tack KTH för att ni vill vara med och rädda världen!
Det sade diplomaten Jan Eliasson, i ett brandtal på KTH-seminariet ”Innovativa ingenjörer för en bättre värld”.

Video: Jan Eliasson, FN:s före detta vice generalsekreterare, uppmanade KTH:s forskare och studenter att engagera sig än mer för att lösa de globala utmaningarna.

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, inledde seminariet. Han berättade om hur KTH arbetar inom forskning, utbildning och samverkan med hållbar utveckling.

– Vi utbildar de studenter i dag som ska genomföra förändringarna för ett klimatneutralt och fossilfritt samhälle.

Lisa Ericsson, , berättade om en rad olika innovationer och startups som tagits fram av studenter på KTH för att stärka en globalt hållbar utveckling.

Dessutom fick publiken höra om KTH:s arbete med utbildning och utmaningsdriven innovation i Afrika genom utbyte med ett par afrikanska universitet.

– Studenter får lösa verkliga utmaningar och är förändringsagenter i arbetet för en hållbar värld, sade Jesper Vasell, föreståndare för KTH Global Development Hub .

Därefter tog KTH-alumnen och sociala entreprenören Emelie K Ekblad vid. Hon berättade om företaget MAD, (Make A Difference) som hon och en kollega grundat för att hitta snabbare och smartare lösningar på världens problem.

– Vi behöver människor som vågar skapa nya paradigm genom att tänka helt nytt. Vi står inför utmaningar vi aldrig sett förut, som samtidigt innebär otroliga möjligheter.

Hon fick medhåll från Anna Gedda, hållbarhetschef på HM och Nyamko Sabuni, hålbarhetsdirektör på ÅF i synen på att det är djärva hjärnor, lösningar och visioner som behövs för att klara av hållbarhetsmålen och jordens överlevnad. Båda betonade också vikten av samverkan – inte minst med akademin och KTH.

– Förut arbetade vi mer isolerat, men nu behöver vi breda samarbeten för att klara detta, sade Anna Gedda och den globala innovationstävlingen för hållbart mode, , nämndes som exempel.

 Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-11-09