Till innehåll på sidan

En app som visualiserar hur riksdagsledamöterna röstar

Några av killarna i gruppen bakom RiksdagsViz visade upp appen på Medieteknik och Interaktionsdesigns utställning nyligen. Från vänster: Oscar Wiigh, Martin Wedberg och Ben Forsrup. Foto: Håkan Lindgren
Publicerad 2019-06-03

Tänk om man lätt kunde se vilka riksdagspartier som röstar med vilka partiers förslag. Eller om man kunde gå in på enskilda riksdagsledamöter och se hur ofta de är närvarande och vad de röstar på. Det kan bli möjligt nu tack vare appen RiksdagsViz som en grupp medieteknikstudenter på KTH har tagit fram.

All data om riksdagsledamöternas närvaro och hur de röstar finns på riksdagens webbplats. Men informationen är snårig att navigera i och inte särskilt tillgänglig. Det ville en grupp studenter som läser civilingenjörsprogrammet i medieteknik  på KTH ändra på och tog fram appen RiksdagsViz  som visualiserar informationen på ett överskådligt sätt.

RiksdagsViz visar hur partierna röstar och vilka partier de röstar med. Bild: RiksdagsViz

– Vi har grafer som visar hur partierna har röstat och vilka partier de röstar med. Och vi kan också se det över tid, hur det ändras med åren, säger Ben Forsrup, en av studenterna i gruppen.

De visar ett exempel som åskådliggör hur Centerpartiets ledamöters röstningsmönster har förändrats på senare år. För fem, sex år sedan röstade de helt enlighet med Alliansen men sedan dess tycks förtroendet för det gemensamma partisamarbetet ha minskat.

Centern överger alliansen

– Centern röstar allt mindre på allianspartierna, säger Oscar Wiigh, också han en av medlemmarna i studentgruppen.

I appen RiksdagsViz kan man också se hur en enskild riksdagsledamot röstar. Bild: RiksdagsViz

I verktyget kan man gå in på varje riksdagsledamot och se hur ofta han eller hon är närvarande i riksdagen och deltar i voteringar, eller om han eller hon avstår från att rösta.

– Man kan se alla voteringar de har gjort under sin period i riksdagen. Och sen kan man se hur de har röstat också i varje votering, säger Ben Forsrup.

Det var under och efter riksdagsvalet i höstas, när Sverige saknade en ny regering, som killarna i projektgruppen upplevde ett växande missnöje mot politiker och politiken som sådan. De tyckte att det saknades tydlig information om vilka politikerna är, hur de röstar, om de röstar enligt sin partipolitik och hur alla partiers röster och åsikter jämför sig med varandra.

Data används på vettigt sätt

– Vi kom fram till att det kan behövas lite mer information om hur riksdagen fungerar och öka transparansen. Och så fanns det väldigt mycket data som man kunde göra något vettigt av, säger Martin Wedberg, som även han ingår i studentgruppen bakom projektet.

Studenterna granskade Riksdagens öppna API  (applikationsprogrammeringsgränssnitt) och såg att datan som finns där skulle kunna visualiseras på ett mer tydligt och lättförståeligt sätt.

RiksdagsViz fungerar som ett granskningsverktyg där man kan se om det politiker säger stämmer överens med hur de röstar. Ett verktyg som skulle kunna erbjudas till journalister. Men det skulle också kunna tillföra mycket ur demokratisk synpunkt om det låg på riksdagens webbplats.

– Det skulle ge överskådlig information om hur riksdagen fungerar, säger Ben Forsrup.

För mer information om RiksdagsViz, kontakta Ben Forsrup på forsrup@kth.se eller Oscar Wiigh på wiigh@kth.se.

Håkan Soold