Till innehåll på sidan

En kvarts miljard till nyindustrialisering

INDUSTRI

Publicerad 2015-11-13

Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat att tilldela produktionsforskning inom additiv tillverkning, elektronik, material, robotik och data sammanlagt 250 miljoner. För KTH:s del ser det bra ut; av åtta forskningsprojekt så ingår KTH i fem.

Forskningsfinansieringen denna gång sker inom programmet Generiska metoder och verktyg för framtida produktion, och syftet är att stödja forskning inom tillverkning och tjänsteproduktion.

Det är åtta rambidrag på 23-35 miljoner kronor var fördelat under fem år som nu beviljats. Forskningsprojekten är alla kopplade till framtida produktion. Att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till ökat samarbete mellan akademi och industri är målet.

Enligt Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) är det viktigt att stötta utvecklingen av kommande generationers produktionsmetoder, eftersom detta gör Sverige världsledande. Lars Hultman, vd för SSF, anser att det är glädjande att se kvalitén och mångfalden av forskningsidéer inom området produktion. Projekten representerar också stark tvärvetenskap och bredd mellan deltagande universitet, forskningsinstitut och företag, menar han.

Totalt har 59 ansökningar inkommit, och andelen beviljade projekt med kvinnliga huvudsökande är högre än andelen kvinnliga sökande. 

Följande personer och projekt med koppling till KTH får medel:

  • Göran Stemme, Nästa generation mikrobearbetningsmetoder i laser-3D, KTH, 34,4 miljoner.
  • Danica Kragic Jensfelt, Framtidens fabriker: Människa-robot-sammarbetssystem, KTH, 22,8 miljoner.
  • Lars Nyborg, Nanoteknikstödd tillverkning av högpresterande sinterstål, Chalmers, Lunds universitet, KTH, 34,6 miljoner.
  • Antal Boldizar, Tillverkning av nya högpresterande CNF-biokompositer, Chalmers, KTH, 23,9 miljoner.
  • Magnus Berggren, 0D+1D+2D=3D, Linköpings universitet, Acreo, Innventia, KTH, 34,6 miljoner.

Mer information hittar du här: bit.ly/1OI8zuI

Text: Peter Larsson