Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ericsson med i KTH:s satsning på transportforskning

NYHET

Publicerad 2015-04-13

Transportforskningslaboratoriet ITRL på KTH får ytterligare en medspelare. Ericsson gör KTH och Scania sällskap och går in med 15 miljoner kronor till forskning om framtidens infrastruktur.

5:e generationens mobilnät kommer att spela roll i morgondagens infrastruktur, enligt Sara Mazur, forskningschef på Ericsson.

ITRL, en förkortning av Integrated Transport Research Lab, är ett gemensamt initiativ mellan KTH och Scania där teknik som autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer är exempel på den forskning som bedrivs.

– Jag ser med stor spänning fram emot att med KTH:s ledande forskare och med Scanias spetskompetens utveckla morgondagens teknologi för transporter och för transportsystemet som helhet kopplat till samhället. Att gå in som partner i ITRL kopplar naturligt till Ericssons 5G-strategi och infrastrukturen i det uppkopplade samhället, säger Sara Mazur, forskningschef på Ericsson.

Autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer är exempel på den forskning som bedrivs inom ramen för ITRL.

ITRL knyter ihop KTH:s redan stora FoU-kompetens inom fordonsteknologi, intelligenta transportsystem, policyfrågor, infrastruktur och affärsutveckling. Med Ericssons engagemang i centret kan forskningen vidgas ytterligare. Uppkopplade fordon, infrastruktur och hur framtidens transportsystem kommer att påverkas av den explosionsartade utveckling som sker i det allt mer uppkopplade samhälle är områden där gemensam och överlappande forskning kan bli aktuell med ITRL som bas.

– Utvecklingen kring det uppkopplade samhället sker här och nu – inte i morgon – och här måste Sverige och svenska företag ta en tätposition. Redan i dag har Scania fler än 100 000 uppkopplade fordon och kurvan ökar brant. Tillsammans med Ericsson kommer vi att kunna testa helt nya koncept för framtiden, och med ITRL som gemensam arena får vi tillgång till landets främsta forskare inom transport, energi, och informations- och kommunikationsteknik, säger Martin Lundstedt, vd på Scania.

ITRL är en tvärvetenskaplig satsning som spänner över flera teknikområden inom KTH och från KTH:s sida är Ericssons intåg ytterligare ett steg på vägen för att förverkliga visionen om ITRL som en gemensam plattform för akademi och industri och en länk mellan forskning och samhällets behov av lösningar.

– Med Ericsson och Scania som partners bygger vi en miljö som kommer att generera banbrytande forskning och tillämpade lösningar för morgondagens samhälle. En miljö som kommer att dra till sig ännu fler aktörer med ett helhetstänkande kring infrastruktur och transporter, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Här hittar du mer information om ITRL: www.itrl.kth.se

Text: Peter Larsson

För mer information kontakta Peter Gudmundson, 08 - 790 70 01 eller rektor@kth.se.