Till innehåll på sidan

Europeiskt samarbetsavtal vässar forskningen

Publicerad 2011-12-01

KTH, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet har tecknat avtal med två ledande schweiziska forskningsinstitut. Avtalet placerar KTH i framkant av framtida forskning inom bland annat laserteknik, material-och biovetenskap.

KTH:s rektor Peter Gudmundson, Joël Mesot, Director PSI, Kåre Bremer, rektor, Stockholms Universitet; Ann Fust, Universitetsdirektör Uppsala Universitet.

Den 28 november tecknade KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet ett långsiktigt samarbetsavtal med forskningsinstituten École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPSL) i Schweiz, och Paul Scherrer Institute (PSI) i Schweiz.

Tillsammans ska de fem institutionerna arbeta för att utforma experiment och utveckla nya acceleratorer, bland annat för vidare forskning kring molekylära strukturer.

– Samarbetet placerar oss i framkant av forskningen inom flera av dagens mest spännande fysikområden, säger Ulf Karlsson, KTH- professor i Materialfysik. 

Ulf Karlsson, professor i Materialfysik.

Forskningssamarbetet planeras bland annat resultera i starkare metaller, effektivare bränslecellsteknik, ökade kunskaper om supraledande material, och detaljerad undersökning av proteinstrukturer i biovetenskap.
 

– Vi förväntar oss att det här blir startskottet för storskalig karaktärisering på nanonivå när det gäller såväl material som proteiner, säger Ulf Karlsson.


Det gemensamma forskningsarbetet inleds omgående vid befintliga anläggningar. Nya acceleratorer ska gemensamt konstrueras och byggas under de kommande fem till tio åren.

För mer information kontakta Ulf Karlsson, 08-790 41 53, ulfka@kth.se.

Katarina Ahlfort