Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Expertgrupp föreslår regler runt antikroppar

NYHET

Publicerad 2016-09-06

En internationell arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer för utvärdering av antikroppar som används för biomedicinsk forskning. I en artikel i Nature Methods föreslår forskarna fem grundläggande strategier för att kvalitetssäkra antikroppar.

Här är de fem grundläggande strategierna för att kvalitetssäkra antikroppar.

Antikroppar är proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter. Antikroppar används också dagligen i såväl forskning som kliniska analyser och idag finns över två miljoner antikroppar till försäljning för analys av mänskliga proteiner.

Vid behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar är därtill de flesta läkemedel numera baserade på biologiska substanser, i många fall en antikropp.

De antikroppar som används kliniskt har ett strikt regelverk för kvalitetssäkring, men de antikroppar som används inom forskning saknar vetenskapliga riktlinjer för kvalitetskontroll. Detta har visats sig vara problematiskt, och under senare tid har en rad artiklar publicerats i internationella vetenskapstidskrifter där man påpekat den tvivelaktiga kvalitén på många kommersiellt tillgängliga antikroppar. Dessa artiklar har också påtalat de problem som därmed uppstår i forskarsamhället.

En internationell expertgrupp (International Working Group on Antibody Validation, IWGAV) har därför bildats, bestående av forskare från bland annat Stanford University, Yale University, MIT och National Institutes of Health (NIH).

I Europa ingår KTH via Science for Life Laboratory i gruppen, men också European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Tyskland är med. Även forskare från Niigata University i Japan deltar i arbetet, så den geografiska spridningen är stor.

Syftet är att etablera standarder för utvärdering och kvalitetssäkring av antikroppar och man riktar sig till såväl användare som producenter av antikroppar.

– Vi rekommenderar fem grundläggande strategier för kvalitetssäkring av antikroppar. Vi hoppas att dessa strategier kommer att användas av såväl
enskilda forskare som av antikroppsindustrin, säger Mathias Uhlén, professor vid KTH och ordförande för IWGAV.

De fem strategierna bygger på nya moderna teknologier som utvecklats under de senaste åren, och syftar till att avgöra om en antikropp binder specifikt till sitt önskade målprotein.

Riktlinjerna för kvalitetssäkring av antikroppar ska för övrigt diskuteras på ett möte i Kalifornien i slutet av september. Medverkar vid mötet gör forskare, internationella vetenskapstidskrifter samt större forskningsfinansiärer.

Artikeln är publicerad på Nature Methods webbplats. För att läsa den, använd DOI: 10.1038/nmeth.3995 via denna länk: http://dx.doi.org/

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Science for Life Laboratorys kommunikationschef Tove Alm på 070 - 747 02 07.