Till innehåll på sidan

Fler sökande till KTH

SÖKTRYCK

Publicerad 2014-04-22

Det totala antalet sökande till KTH fortsätter att öka. Från 39 154 i fjol till 40 877 sökande till höstterminen i år. De som valt KTH i första hand ligger på i stort sett samma nivå som förra året - det vill säga drygt 7 000.

Omkring 7 000 personer vill allra helst komma in på KTH i höst.(Foto: Håkan Lindgren)

Arkitektutbildningen är fortsatt populär även om det totala antalet sökande minskat något. Civilingenjörsprogrammet lockade ungefär lika många sökande som i fjol, men industriell ekonomi, datateknik och teknisk fysik tycks vara de mest eftertraktade inriktningarna.

Antalet sökande till högskoleingenjörsprogrammet fortsätter att öka liksom kandidatprogrammen som gått från 386 till 529 förstahandssökanden som vill bli gå den treåriga utbildningen.

En tydlig ökning sedan förra året var också till KTH:s lärarutbildningar.

– Vi fortsätter att utbilda för framtiden. Genom våra två lärarutbildningar hoppas vi kunna bidra till att fler välutbildade lärare kommer ut i svenska klassrum, säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

Antalet sökande till den femåriga utbildningen civilingenjör och lärare, som ger dubbla examina, hade 89 förstahandssökande mot 67 förra hösten. Ämneslärarutbildningen i teknik, matematik, kemi och fysik för årskurs 7-9 hade tolv förstahandsökande i år och att jämföra med i fjol då endast två personer sökte den i första hand.

– Detta är ett litet steg mot ökad kvalitet inom avgörande ämnen som matematik, säger Peter Gudmundson.

Se antal sökande per kurs och program

Text: Jill Klackenberg