Till innehåll på sidan

"Forskare ifrågasätts på osakliga grunder"

NYHET

Publicerad 2019-10-02

Hallå där, Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid KTH. Du ska ut på en nationell turné för klimat och vetenskap?!

– Ja. När klimatfrågan nu klättrar på dagordningen mobiliserar klimatförnekarna. Både vetenskap och forskare ifrågasätts på osakliga grunder. Det förstör debatten och försvårar möjligheten att fatta beslut. Därför behöver vi forskare utveckla vår kommunikation med allmänheten, journalister och politiker, för att stärka den vetenskapliga grunden för beslutsfattande.

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap vid KTH.

Berätta fler detaljer om turnén!

– Projektet heter "Turné for vetenskap och miljö" och det är forskningsrådet Formas som finansierar turnén med drygt 1,2 miljoner kronor. Förutom jag deltar forskare från ett tiotal universitet i den tvååriga turnén som avslutas i Sveriges riksdag. Det verkar också som att ytterligare universitet och flera andra organisationer vill haka på turnén. Det är ett jätteroligt mottagande på kort tid.

Hur ska ni lyckas? 

– Bland annat genom att dialogforum med forskare och doktorander arrangeras. Allmänheten på respektive ort bjuds in till öppna föreläsningar och populära artiklar ska förmedla vetenskapliga resultat med lokal relevans. Lokalt aktiva politiker och journalister bjuds in till dialog. Turnén leder fram till ett seminarium i riksdagen, där politiker, forskare och journalister deltar.

Varför är den här turnén viktig?

– Miljöarbetet vilar ytterst på vetenskap. Den kunskap vi har idag visar på både stora problem och effektiva lösningar. Samtidigt som utmaningarna är stora finns goda möjligheter att nå de miljömål som har beslutats av riksdagen och internationellt. Men då behöver forskare bättre redovisa kunskapsläget och försvara vetenskapen mot aktiviteter som förnekar en sådan kunskapsgrund.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Mikael Karlsson på 08 - 790 95 85 eller mikaelka@kth.se.