Till innehåll på sidan

Framtidens energilösningar i fokus

Porträtt på Lina Bertling.
Lina Bertling under ett panelsamtal vid förra årets Energy Dialogue. (Foto: Fredrik Persson)
Publicerad 2022-11-16

Hallå där Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftteknik och föreståndare för KTH:s energiplattform som i veckan arrangerar Energy Dialogue. Vilken betydelse har eventet för att utveckla forskningen inom området?
– Vi kallar det för ett firande av energiforskning som ska stimulera till att utbyta idéer och knyta nya kontakter och samarbeten.

Energifrågan är högaktuell i samhällsdebatten som en följd av bland annat Ukrainakriget, stigande elpriser och klimathot – hur märks det på Energy Dialogue ?
– Vi gick i tak med antal anmälningar redan drygt en vecka innan eventet. Det är generellt ett stort intresse för alla dialoger kring energifrågan i samhället och vi har fått mycket fin respons från inbjudna talare.

Många partners är inbjudna – varför är det viktigt med perspektiv utanför akademin?
– Energifrågan är komplex och inbegriper många olika aktörer. Det är viktigt att forskningen får sitt sammanhang och att vi verkligen bidrar just till en plattform för kunskap. Det är genom dialogerna med beslutsfattare och näringsliv vi kan omsätta forskningen till praktik och erhålla ny fortsatt satsning på forskning.

Ett fokus är på vad ni kallar ”banbrytande teknologier” som fusionsenergi, nästa generations kärnkraft, vätelagring och solenergi – är dessa framtidens energiformer?
– Det är härligt att detta år kunna sätta ett ordentligt fokus på framtida lösningar för energiförsörjning, och då är det viktigt att vi lyfter forskning inom dessa olika tekniker. Forskning behöver misslyckas för att lyckas och det är en styrka att satsa på många olika tekniklösningar och låta den som hinner först ut att realiseras.

Klimatkonferensen COP27 pågår i dagarna – hur tänker du kring möjligheterna för världens länder att samverka för hållbara energilösningar?
– Samverkan är en nyckellösning för att lösa energiomställningen. Det gäller mellan olika aktörer liksom olika länder. Jag tror dialoger och möten är lösningen för att komma framåt och därför är denna typ av möten viktiga och bra.

– Speciellt vill jag lyfta fram utvecklingen som sker i Afrika. Inom EU och GreenPackage har man satsat speciellt kring uthållig utveckling i Afrika och det är oerhört viktigt för hela världen. Exempelvis samarbetar vi med Addis Abeba, tillsammans med SIDA och Chalmers. Här har vi bland annat forskning vilken studerar lokal elproduktion och optimerade energisystem, med syfte att ersätta fossila bränslen.

Berättat för: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-11-16